ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/13-04-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Τομέα (συν.1 αριθ. πρωτ.591/12-04-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.601/12-04-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.602/12-04-2022)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.603/12-04-2022)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.5 αριθ. πρωτ.604/12-04-2022)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης θανόντα και απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.606/12-04-2022)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.609/12-04-2022)

3.7 Διακοπή καταβολής μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.8 αριθ. πρωτ.610/12-04-2022)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.592/12-04-2022)

4.2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας με κατασκηνώσεις (συν.10 αριθ. πρωτ.593/12-04-2022)

4.3 Σχετικά με την αποδοχή ιατρικών βεβαιώσεων ιδιωτικών φορέων για τη χορήγηση επιδόματος νεφροπαθών (συν.11 αριθ. πρωτ.594/12-04-2022)

4.4 Σχετικά με διαδικασία έγκρισης PTCT (συν.12 αριθ. πρωτ.595/12-04-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 04-04-2022 έως 10-04-2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.599/12-04-2022)

5.2 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.14 αριθ. πρωτ.585/12-04-2022)

5.3 Ενημέρωση επι των οικονομικών πεπραγμένων (συν.15 αριθ. πρωτ.596/12-04-2022)

5.4 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2021 – 31/12/2021 (συν.16 αριθ. πρωτ.597/12-04-2022)

5.5 Σχετικά με τις πολιτικές του Οργανισμού στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης (συν.17 αριθ. πρωτ.607/12-04-2022)

5.6 Μηχάνημα διάγνωσης σπίλων και καταγραφής νοσημάτων του δέρματος (συν.18 αριθ. πρωτ.608/12-04-2022)

5.7 Πρόσθετη πράξη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα (συν.19 αριθ. πρωτ.598/12-04-2022)

5.8 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδειών και έγκρισης διαγνωστικών τεστ και την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19 (συν.20 αριθ. πρωτ.605/12-04-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Κλήση καταβολής ποσοστού συμμετοχής ΕΔΟΕΑΠ στις δαπάνες Πολυιατρείου Πάτρας, περιόδου από 01-07-2021 έως 31-12-2021 (συν.21 αριθ. πρωτ.5924/11-04-2022)