ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ) προτίθεται να συνεργασθεί με κατασκηνώσεις, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

Οι ενδιαφερόμενες κατασκηνώσεις θα πρέπει  να αποδέχονται την επιστολή που θα τους προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι και στη συνέχεια να εκδίδουν  τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΔΟΕΑΠ για το καλυπτόμενο ποσό. Τυχόν υπέρτερη διαφορά χρέωσης, μεταξύ του προγράμματός τους και του καλυπτόμενου από τον ΕΔΟΕΑΠ ποσού, θα επιβαρύνει απευθείας τους ασφαλισμένους. Δε θα γίνονται δεκτά τιμολόγια που φέρουν σφραγίδα με διαφορετικό ΑΦΜ, εξ ονόματος της κατασκηνώσεως.

 

Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν:

  1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της κατασκήνωσης και θα φέρει τη σφραγίδα αυτής.
  2. Ακριβές αντίγραφο της νόμιμης αδείας λειτουργίας της κατασκήνωσης.

 

Υποβολή Αίτησης Συνεργασίας

Οι αιτήσεις συνεργασίας, οι οποίες θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα γίνονται δεκτές από 26 Απριλίου 2022 μέχρι και 18 Μαΐου 2022, με  ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση info@edoeap.gr.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.

Πληροφορίες στα τηλ.:2107264495 κα Καμπανιάρη, 2107264492 κα Θεοδώρου

 

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ