ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/05-05-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2%, από αγγελιόσημο διαφήμισης ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.691/04-05-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.692/04-05-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.693/04-05-2022)

3.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ (συν.4 αριθ. πρωτ.694/04-05-2022)

3.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον ανακαθορισμό των εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό (συν.5 αριθ. πρωτ.695/04-05-2022)

3.5 Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ ανάδοχων τέκνων (συν.6 αριθ. πρωτ.696/04-05-2022)

3.6 Αίτηση εκπροσώπησης από τη μητέρα έμμεσου ανήλικου μέλους του ΕΔΟΕΑΠ (συν.7 αριθ. πρωτ.697/04-05-2022)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.681/04-05-2022)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.9 αριθ. πρωτ.674/04-05-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-04-2022 έως 01-05-2022 (συν.10 αριθ. πρωτ.680/04-05-2022)

5.2 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Δ΄ τρίμηνο 2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.626/15-04-2022)

5.3 Παροχές Υγείας-Προϋπολογισμός (Δ.Υ.)

5.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Μαρτίου (συν.12 αριθ. πρωτ.675/04-05-2022)

5.5 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Απριλίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.13 αριθ. πρωτ.676/04-05-2022)

5.6 Σύστημα Αξιολόγησης (συν.14 αριθ. πρωτ.677/04-05-2022)

5.7 Διασφάλιση ποιότητας – Μικροβιολογικό εργαστήριο (συν.15 αριθ. πρωτ.682/04-05-2022)

5.8 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία ανακύκλωσης εμπιστευτικών εγγράφων (συν.16 αριθ. πρωτ.678/04-05-2022)

5.9 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία καθαρισμού ιματισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.679/04-05-2022)

5.10 Σχετικά με εξέταση αιτήματος ρύθμισης οφειλής (συν.18 αριθ. πρωτ.688/04-05-2022)

5.11 Αναδρομικές κρατήσεις εισφορών υγείας από επικουρική σύνταξη δικαιοδόχων (συν.19 αριθ. πρωτ.684/04-05-2022)

5.12 Επικαιροποίηση οδηγιών για την προστασία κατά covid-19 και προληπτικός έλεγχος ΜΜΕ για covid-19 (συν.20 αριθ. πρωτ.683/04-05-2022)

5.13 Σχετικά με αίτημα για παράταση περιόδου πρακτικής άσκησης στο Φυσικοθεραπευτήριο του ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ.685/04-05-2022)

5.14 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.686/04-05-2022)

5.15 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης ιατρού του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.687/04-05-2022)

5.16 Σχετικά με την κάλυψη μεταπτυχιακού προγράμματος σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.698/04-05-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση για την κατάθεση αγωγής (συν.25 αριθ. πρωτ.666/29-04-2022)

6.2 Επιστολή σχετικά με ΚΟΙΝΣΕΠ (συν.26 αριθ. πρωτ.630/19-04-2022)