ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/11-05-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.713/10-05-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.725/10-05-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.727/10-05-2022)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.728/10-05-2022)

3.4 Αναπροσαρμογή μειωμένης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπροσαρμογής κύριας σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.729/10-05-2022)

3.5 Διακοπή καταβολής προσωρινής επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.6 αριθ. πρωτ.730/10-05-2022)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.731/10-05-2022)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.714/10-05-2022)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.9 αριθ. πρωτ.716/10-05-2022)

4.3 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.10 αριθ. πρωτ.717/10-05-2022)

4.4 Σχετικά με χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος 2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.718/10-05-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 02-05-2022 έως 08-05-2022 (συν.12 αριθ. πρωτ.719/10-05-2022)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Απριλίου 2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.7261/10-05-2022)

5.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Απριλίου (συν.14 αριθ. πρωτ.720/10-05-2022)

5.4 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Δ΄ τρίμηνο 2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.735/10-05-2022)

5.5 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ιατρού (συν.16 αριθ. πρωτ.721/10-05-2022)

5.6 Σχετικά με υπόλοιπο οφειλών σε Ιδιωτική Κλινική (συν.17 αριθ. πρωτ.734/10-05-2022)

5.7 Επικαιροποίηση εγκυκλίου αδειών (συν.18 αριθ. πρωτ.726/10-05-2022)

5.8 Σχετικά με προμήθεια ορθοπαντογράφου (συν.19 αριθ. πρωτ.732/10-05-2022)

5.9 Ορισμός υπευθύνων οδοντιατρικών εδρών (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με αίτηση για προκαταβολή επικουρήσεων (συν.20 αριθ. πρωτ.722/10-05-2022)

6.2 Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης για τον προληπτικό έλεγχο κατά covid-19 σε Κούρδους δημοσιογράφους (συν.21 αριθ. πρωτ.723/10-05-2022)