ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/12-05-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

2.1 Σχετικά με περικοπές κατά την εκκαθάριση λογαριασμών από παρόχους υγείας (συν.1 αριθ. πρωτ.745/12-05-2022)

2.2 Παροχές Υγείας-Προϋπολογισμός (συν.2 αριθ. πρωτ.747/12-05-2022)

2.3 Σχετικά με τη διαχείριση της διαδικασίας Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω ΕΟΠΥΥ (συν.3 αριθ. πρωτ.746/12-05-2022)

2.4 Σχετικά με χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος 2022 (συν.4 αριθ. πρωτ.743/11-05-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

3.1 Ανανέωση σύμβασης θέσης Ευθύνης (συν.5 αριθ. πρωτ.744/12-05-2022)

3.2 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με Τεχνικό Σύμβουλο (συν.6 αριθ. πρωτ.742/11-05-2022)