ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/25-05-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημέρωση για τη νέα ρύθμιση οφειλών (συν.1 αριθ. πρωτ.816/24-05-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.821/24-05-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.832/24-05-2022)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.833/24-05-2022)

3.4 Διακοπή καταβολής προσωρινής επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.5 αριθ. πρωτ.838/24-05-2022)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.834/24-05-2022)

3.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.835/24-05-2022)

3.7 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος υπόχρεου εργοδότη και ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών (συν.8 αριθ. πρωτ.836/24-05-2022)

3.8 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την εκτέλεση Απόφασης Δ.Σ. 13/7-4-2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.837/24-05-2022)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.824/24-05-2022)

4.2 Σχετικά με την εκκαθάριση τιμολογίων Οφθαλμολογικής Κλινικής, για ειδικούς φακούς (συν.11 αριθ. πρωτ.822/24-05-2022)

4.3 Σχετικά με δαπάνες που μπορούν να εκκαθαριστούν μέσω της πλατφόρμας δαπανών υγείας (συν.12 αριθ. πρωτ.823/24-05-2022)

4.4 Συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα (συν.13 αριθ. πρωτ.825/24-05-2022)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-05-2022 έως 22-05-2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.811/24-05-2022)

5.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Απριλίου (συν.15 αριθ. πρωτ.812/24-05-2022)

5.3 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.16 αριθ. πρωτ.817/24-05-2022)

5.4 Έκθεση εσωτερικού ελέγχου 2022 και υποβολή συμπληρωματικού σημειώματος, σχετικά με τον έλεγχο της οδοντιατρικής υπηρεσίας (συν.17 αριθ. πρωτ.839/24-05-2022)

5.5 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία προμήθειας χαρτικών & ειδών καθαριότητας (συν.18 αριθ. πρωτ.813/24-05-2022)

5.6 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία  φωτογραφικών ειδών (συν.19 αριθ. πρωτ.814/24-05-2022)

5.7 Σχετικά με αναπροσαρμογή αμοιβής δικηγόρων επί υποθέσεων αγγελιοσήμου εκδικαζόμενων κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών (συν.20 αριθ. πρωτ.815/24-05-2022)

5.8 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλους του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.828/24-05-2022)

5.9 Σχετικά με την έγκριση των συντελεστών gk για το έτος 2020 για το εφάπαξ και τις συντάξεις με το σύστημα NDC (συν.22 αριθ. πρωτ.829/24-05-2022)

5.10 Σχετικά με την πρόσληψη ιατρού (συν.23 αριθ. πρωτ.826/24-05-2022)

5.11 Σχετικά με οδηγίες για τον οδοντιατρικό έλεγχο και την κοστολόγηση (συν.24 αριθ. πρωτ.819/24-05-2022)

5.12 Σχετικά με την πρόσκληση στις εργασίες της 43ης Γενικής Συνέλευσης της ΑΙΜ στη Βιέννη (συν.25 αριθ. πρωτ.827/24-05-2022)

5.13 Σχετικά με οφειλή ασφαλισμένης του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.830/24-05-2022)

5.14 Σχετικά με ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού (συν.27 αριθ. πρωτ.840/24-05-2022)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με τη συνεργασία με Νομικό Σύμβουλο για αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό (Δ.Υ.)

6.2 Σύσταση γραφείου Κοινωνικής Υπηρεσίας (συν.28 αριθ. πρωτ.841/24-05-2022)

6.3 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Ιουνίου 2022 (συν.29 αριθ. πρωτ.831/24-05-2022)