ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Αναπροσαρμόζεται το ασφάλιστρο ανεργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναπροσαρμόζεται το ασφάλιστρο ανεργίας

 

Στα 50,62 ευρώ (από 47,07) επανακαθορίζεται μηνιαίως το ποσόν της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας και στα 25,31 ευρώ (από 23,54) της μειωμένης εισφοράς, μετά από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ (μεικτά). Τα νέα ασφάλιστρα ανεργίας ισχύουν από την 1η Μαΐου 2022.

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ προχώρησε στην αναπροσαρμογή του ποσού της εισφοράς ασθενείας, βάσει της σχετικής απόφασης του υπουργού Εργασίας (αριθμ. 38866/2022, ΦΕΚ 2030/Β/21-4-2022) για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Δικαιούχοι μειωμένου ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας είναι οι ασφαλισμένοι με συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.000 ευρώ, με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Αντιστοίχως και το ασφάλιστρο για διαζευγμένους διαμορφώνεται στα 50,62 ευρώ μηνιαίως.