ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 72 ΔΟΣΕΩΝ Ν. 4934 2022

Αθήνα 24/5/2022

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ:  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥ 4779/2021 (ΑΡΘΡΟ 50, § 4) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4816/2021 (ΑΡΘΡΟ 23) ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ 4934/2022 (ΑΡΘΡΟ 33) ΣΕ ΕΩΣ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ – ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2017 ΕΩΣ 12/2021  – ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ: 1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ) ΚΑΙ 2) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΜΕ:

 1. ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 2. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΤΟΥ Ν. 4674/2020 (ΑΦΟΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ)
 4. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

Σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 50 του Ν. 4779/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4816/2021 και το άρθρο 33 του Ν. 4934/2022, σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω κατηγορίες ΜΜΕ μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους στον ΕΔΟΕΑΠ μετά από αίτησή τους, την οποία θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι την Πέμπτη 30/6/2022, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές από 1)  ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων (εργατικές και εργοδοτικές) και 2) εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος) και για την περίοδο 1/2017 έως 12/2021, με απαλλαγή τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, σε έως 72 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης € 100.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως παρακάτω:

 1. Υποβολή αίτησης (υπόδειγμα αίτησης) με σφραγίδα και υπογραφή υπευθύνου εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 4934/2022”, όπου να ζητείται η υπαγωγή των οφειλών της εταιρείας στη ρύθμιση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4934/2022 . Στην αίτηση απαραιτήτως να αναγράφεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, το ΑΦΜ της, η κατηγορία του ΜΜΕ (σύμφωνα με τις 5 κατηγορίες που αναγράφονται ανωτέρω), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση). Κατόπιν η αίτηση θα αποστέλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@edoeap.gr

 

 1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ, αφού υπολογίσει όλη την οφειλή της εταιρείας (εκτός από αυτή που έχει ήδη διαβιβασθεί στο ΚΕΑΟ – αν συμβαίνει) με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις και από όλες τις κατηγορίες οφειλών, θα την αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία για να λάβει γνώση.

Οι παραπάνω τόκοι και προσαυξήσεις θα αφαιρούνται από το ΚΕΑΟ κατά τη διαδικασία της ρύθμισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4934/2022. Κατηγορίες οφειλών που δεν υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, όπως π.χ. αγγελιόσημο, ΑΚΕΕΔ, οφειλές προγενέστερες της περιόδου 1/2017 ή μεταγενέστερες της περιόδου 12/2021 κλπ. θα μπορούν να διακανονισθούν και αυτές  στο ΚΕΑΟ, σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (πάγια ρύθμιση) μαζί  με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις).

 

 1. Κατόπιν η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ θα αποστέλλει την οφειλή της εταιρείας στο ΚΕΑΟ και αμέσως θα ειδοποιεί με ηλεκτρονικό μήνυμα την εταιρεία, προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της ρύθμισης στο ΚΕΑΟ, δίνοντας σχετικές οδηγίες.

 

 1. Σε περίπτωση βούλησης της εταιρείας για εφάπαξ καταβολή όλης της οφειλής, το γεγονός αυτό θα αναφέρεται στην αίτησή της και θα καταβάλλονται από την εταιρεία τα ποσά απευθείας στον ΕΔΟΕΑΠ στις αντίστοιχες ταυτότητες πληρωμής ΑΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων) και ΑΚΕ (εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών), χωρίς να μεσολαβεί το ΚΕΑΟ.

Σε αυτή την περίπτωση για τις κατηγορίες οφειλών και περιόδων που αναφέρθηκαν και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4934/2022 η εφάπαξ καταβολή θα γίνεται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις ενώ η εφάπαξ καταβολή των υπολοίπων κατηγοριών οφειλών αλλά και περιόδων θα γίνεται με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις.

Όποια εταιρεία επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση όλης της οφειλής της στον ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει κατόπιν να αποστέλλει τα σχετικά καταθετήρια Τραπέζης στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@edoeap.gr

 

 

 1. Υποβολή αίτησης απαιτείται ακόμα και αν οι οφειλές από 1/2017 έως 12/2021 έχουν ήδη διαβιβασθεί στο ΚΕΑΟ.

 

 1. Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση του διακανονισμού αποτελεί η καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ.

 

Παρακαλούμε όπως, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τηρηθεί απαρέγκλιτα η παραπάνω διαδικασία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264369, 2107264318, 2107264371, 2107264378, 2107264340 και 2107264370.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ