ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/22-06-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.1 αριθ. πρωτ.986/21-06-2022)

2.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.987/21-06-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.988/21-06-2022)

2.4 Παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.4 αριθ. πρωτ.989/21-06-2022)

2.5 Απόρριψη αίτησης συνταξιοδότησης λόγω μη πλήρωσης προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (συν.5 αριθ. πρωτ.993/21-06-2022)

2.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την υλοποίηση Απόφασης ενίσχυσης ανέργων καθώς και συμπλήρωση αποφάσεων υπαγωγής στο ασφάλιστρο ανεργίας (συν.6 αριθ. πρωτ.991/21-06-2022)

2.7 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την αίτηση καταβολής μηνιαίας εισφοράς ασθένειας, λόγω ανεργίας, για τους κατοίκους εξωτερικού (συν.7 αριθ. πρωτ.992/21-06-2022)

Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.978/21-06-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-06-2022 έως 19-06-2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.975/21-06-2022)

4.2 Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής κατάστασης ΕΔΟΕΑΠ 2020 (συν.10 αριθ. πρωτ.939/16-06-2022)

4.3 Έναρξη εργασιών εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Α΄ Τριμήνου 2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.972/21-06-2022)

4.4 Σχετικά με εξαμηνιαία αναδιάρθρωση ΓΔΧΑ (συν.12 αριθ. πρωτ.983/21-06-2022)

4.5 Έκθεση μερικού ελέγχου εισοδήματος χρήσης 2020 (συν.13 αριθ. πρωτ.984/21-06-2022)

4.6 Σχετικά με την διαδικασία εγκρίσεων των προμηθειών του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.994/21-06-2022)

4.7 Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για σύμβουλο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συν.15 αριθ. πρωτ.982/21-06-2022)

4.8 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (συν.16 αριθ. πρωτ.973/21-06-2022)

4.9 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την  προμήθεια rapid tests (συν.17 αριθ. πρωτ.976/21-06-2022)

4.10 Σχετικά με την εκκαθάριση των τιμολογίων διαγνωστικού κέντρου (συν.18 αριθ. πρωτ.963/17-06-2022)

4.11 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπαλλήλους του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.980/21-06-2022)

4.12 Σχετικά με την καταβολή επιδόματος αδείας (συν.20 αριθ. πρωτ.974/21-06-2022)

4.13 Σχετικά με χορήγηση διατακτικών σίτισης στο ενεργό την 21.6.2022, έμμισθο προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ. 990/21-06-2022)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση των πινάκων που αφορούν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και την αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (συν.22 αριθ. πρωτ.971/20-06-2022)

5,2 Σχετικά με εργατική υπόθεση εργαζομένου του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.977/21-06-2022)