ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/01-06-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.863/31-05-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.874/31-05-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.875/31- 05-2022)

2.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.876/31-05-2022)

2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω μετατροπής κύριας σύνταξης σε οριστική (συν.5 αριθ. πρωτ.877/31-05-2022)

Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.864/31-05-2022)

3.2 Ειδικά θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.7 αριθ. πρωτ.865/31-05-2022)

3.3 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.8 αριθ. πρωτ.866/31-05-2022)

3.4 Σχετικά με δαπάνες που μπορούν να εκκαθαριστούν μέσω της πλατφόρμας δαπανών υγείας (συν.9 αριθ. πρωτ.823/24-05-2022)

3.5 Μέτρα βελτίωσης διαδικασιών μείωσης χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών, εξοικονόμηση εργατοωρών ΤΥΠ (συν.10 αριθ. πρωτ.883/31-05-2022)

3.6 Σύναψη σύμβασης με ιδιωτική κλινική για τη διενέργεια ακτινοθεραπειών (συν.11 αριθ. πρωτ.867/31-05-2022)

3.7 Σχετικά με απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών (συν.12 αριθ. πρωτ.868/31-05-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-05-2022 έως 29-05-2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.869/31-05-2022)

4.2 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης του νοσηλευτικού προσωπικού (συν.14 αριθ. πρωτ.870/31-05-2022)

4.3 Ενημερωτικό σημείωμα για τις υπερωρίες (συν.15 αριθ. πρωτ.884/31-05-2022)

4.4 Σχετικά με την πρόσληψη ιατρού ΩΡΛ (συν.16 αριθ. πρωτ.872/31-05-2022)

4.5 Σχετικά με ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού (συν.17 αριθ. πρωτ.840/24-05-2022)

4.6 Διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εσωτερική πρόσκληση ενδιαφέροντος (συν.18 αριθ. πρωτ.871/31-05-2022)

4.7 Σχετικά με την πρόσληψη Χειρουργού Οδοντίατρου με ειδίκευση στην Ορθοδοντική (συν.19 αριθ. πρωτ.873/31-05-2022)

4.8 Παράταση απογραφής παγίων ΕΔΟΕΑΠ (συν.20 αριθ. πρωτ.885/31-05-2022)

4.9 Σχετικά με την επικαιροποίηση των μέτρων για τη διαχείριση της Πανδημίας (συν.21 αριθ. πρωτ.878/31-05-2022)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τις εργασίες του ΕΔΟΕΑΠ, που αφορούν το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας τηλεόρασης, ραδιοφωνικών σταθμών και περιοδικού Τύπου (συν.22 αριθ. πρωτ.879/31-05-2022)

5.2 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για συνέχιση τηλεργασίας (συν.23 αριθ. πρωτ.880/31-05-2022)

5.3 Απολογισμός δικασίμων μηνός Μαΐου 2022 (συν.24 αριθ. πρωτ.881/31-05-2022)

5.4 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για είσπραξη ποσού κατά τη διανομή πτωχευτικής περιουσίας εταιρείας (συν.25 αριθ. πρωτ.882/31-05-2022)