ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/08-06-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.898/07-06-2022)

2.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.914/07- 06-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.3 αριθ. πρωτ.915/07-06-2022)

2.4 Αίτηση για προκαταβολή επικουρήσεων–δάνειο (συν.4 αριθ. πρωτ.916/07-06-2022)

2.5 Αίτημα ρύθμισης οφειλών χωρίς επιβαρύνσεις (συν.5 αριθ. πρωτ.917/07-06-2022)

 Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.899/07-06-2022)

3.2 Σχετικά με απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών (συν.7 αριθ. πρωτ.900/07-06-2022)

3.3 Έγκριση κόστους ελέγχου σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδιών (συν.8 αριθ. πρωτ.901/07-06-2022)

3.4 Σχετικά με την ανανέωση συμβεβλημένων φορέων εκτός νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων (συν.9 αριθ. πρωτ.902/07-06-2022)

3.5 Έλεγχος συνταγογράφησης φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων (συν.10 αριθ. πρωτ.921/07-06-2022)

3.6 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με ιδιωτική κλινική (συν.11 αριθ. πρωτ.918/07-06-2022

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-05-2022 έως 05-06-2022 (συν.12 αριθ. πρωτ.903/07-06-2022)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων ιατρικών υπηρεσιών (συν.13 αριθ. πρωτ.904/07-06-2022)

4.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαΐου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.14 αριθ. πρωτ.905/07-06-2022)

4.4 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2022 – 31/03/2022 (συν.15 αριθ. πρωτ.906/07-06-2022)

4.5 Έκθεση εσωτερικού ελέγχου 2022 και υποβολή συμπληρωματικού σημειώματος (συν.16 αριθ. πρωτ.839/24-05-2022)

4.6 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης του νοσηλευτικού προσωπικού (συν.17 αριθ. πρωτ.907/09-06-2022)

4.7 Σχετικά με αναπροσαρμογή αμοιβής δικηγόρων επί υποθέσεων αγγελιοσήμου εκδικαζόμενων κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών (συν.18 αριθ. πρωτ.815/24-05-2022)

4.8 Σχετικά με τροποποίηση συμβάσεων και Επικαιροποίηση Επενδυτικής Πολιτικής (συν.19 αριθ. πρωτ.919/07-06-2022)

4.9 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων στην υπηρεσία φύλαξης του Οργανισμού (συν.20 αριθ. πρωτ.908/07-06-2022)

4.10 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού (συν.21 αριθ. πρωτ.910/07-06-2022)

4.11 Σχετικά με την πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και την πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών (συν.22 αριθ. πρωτ.920/07-06-2022)

4.12 Αίτημα σχετικά με την άδεια χρήσης ιατρο-οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας (συν.23 αριθ. πρωτ.911/07-06-2022)

4.13 Σχετικά με τα ανεξόφλητα τιμολόγια νοσηλευτικού κέντρου (συν.24 αριθ. πρωτ.924/08-06-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την εξουσιοδότηση για την παράδοση στοιχείων σε τεχνικό σύμβουλο (συν.25 αριθ. πρωτ.912/07-06-2022)

5.2 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για συνέχιση τηλεργασίας (συν.26 αριθ. πρωτ.913/07-06-2022)

5.3 Απολογισμός δικασίμων μηνός Μαΐου 2022 (συν.27 αριθ. πρωτ.881/31-05-2022)

5.4 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για είσπραξη ποσού κατά τη διανομή πτωχευτικής περιουσίας (συν.28 αριθ. πρωτ.882/31-05-2022)

5.5 Επιστολή της Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ (συν.29 αριθ. πρωτ.909/07-06-2022)