ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/30-06-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.1036/29-06-2022)

2.2 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1056/29-06-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.1048/29-06-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1049/29-06-2022)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1052/29-06-2022)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.1054/29-06-2022)

3.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.1055/29-06-2022)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.1037/29-06-2022)

4.2 Έλεγχος συνταγογράφησης φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων (συν.9 αριθ. πρωτ.1053/29-06-2022)

4.3 Σύναψη σύμβασης με διαγνωστικό εργαστήριο (συν.10 αριθ. πρωτ.1038/29-06-2022)

4.4 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης με οφθαλμολογική κλινική (συν.11 αριθ. πρωτ.1039/29-06-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-06-2022 έως 26-06-2022 (συν.12 αριθ. πρωτ.1041/29-06-2022)

5.2 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.1042/29-06-2022)

5.3 Σχετικά με την πρόσληψη ιατρού ΩΡΛ (συν.14 αριθ. πρωτ.1043/29-06-2022)

5.4 Σχετικά με αίτημα για παράταση περιόδου πρακτικής άσκησης στο Φυσικοθεραπευτήριο του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.1044/29-06-2021)

5.5 Σχετικά με την παραλαβή του έργου για την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης, βάσει του IAS. 19 rev.2011, (ΔΛΠ 19) την 31/12/2021(συν.16 αριθ. πρωτ.1051/29-06-2021)

5.6 Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για σύμβουλο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συν.17 αριθ. πρωτ.1045/29-06-2022)

5.7 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (συν.18 αριθ. πρωτ.1057/29-06-2022)

5.8 Ενημέρωση σχετικά με υπερωρίες προσωπικού (συν.19 αριθ. πρωτ.1047/29-06-2022)

5.9 Σχετικά με τις διατακτικές σίτισης (συν.20 αριθ. πρωτ.1046/29-06-2022)

5.10 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτικών και υλικών καθαριότητας (συν.21 αριθ. πρωτ.1060/29-06-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση των πινάκων που αφορούν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και την αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (συν.22 αριθ. πρωτ.1050/29-06-2022)