ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ο ΕΔΟΕΑΠ υιοθετεί τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΔΟΕΑΠ υιοθετεί τα πρωτόκολλα

 συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ

 

Με το διττό στόχο ο ασφαλισμένος να λαμβάνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή σε απόλυτη συνεργασία με τον ιατρό που εκτελεί την συνταγογράφηση, ο ΕΔΟΕΑΠ προχωρεί στην υιοθέτηση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

Για αυτό και καλούνται οι χρονίως πάσχοντες, προκειμένου να συνταγογραφείται από τον ΕΔΟΕΑΠ η αγωγή τους,  να προσκομίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (secretary@edoeap.gr),  γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού τους, στην οποία θα αναφέρεται η λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή.

Η γνωμάτευση θα εκδίδεται από τον θεράποντα ιατρό είτε αυτός ανήκει στον Οργανισμό είτε όχι και θα φυλάσσεται στον ιατρικό φάκελο του ασφαλισμένου επί ένα έτος από την έκδοσή της.