ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/06-07-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1121/05-07-2022)

2.2. Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1123/05-07-2022)

2.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.3 αριθ. πρωτ.1124/05-07-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ.1114/05-07-2022)

Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-06-2022 έως 03-07-2022 (συν.5 αριθ. πρωτ.1122/05-07-2022)

4.2 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των Οικονομικών (συν.6 αριθ. πρωτ.1110/04-07-2022)

4.3 Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Α΄ Τριμήνου 2022 (συν.7 αριθ. πρωτ.1129/05-07-2022)

4.4 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.8 αριθ. πρωτ.1125/05-07-2022)

4.5 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουνίου (συν.9 αριθ. πρωτ.1115/05-07-2022)

4.6 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουνίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.10 αριθ. πρωτ.1116/05-07-2022)

4.7 Σχετικά με την επιστροφή ποσού (συν.11 αριθ. πρωτ.1117/05-07-2022)

4.8 Σχετικά με ακίνητο του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.1118/05-07-2022)

4.9 Έγκριση επιδόματος ισολογισμού χρήσης 2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.1119/05-07-2022)

4.10 Σχετικά με την οργάνωση ορθοδοντικού ιατρείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.1128/05-07-2022)

4.11 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού  προμήθειας χαρτικών και υλικών καθαριότητας (συν.15 αριθ. πρωτ.1126/05-07-2022)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου