ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28/13-07-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1143/12-07-2022)

2.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1147/12-07-2022)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.3 αριθ. πρωτ.1150/12-07-2022)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.1151/12-07-2022)

2.5 Αίτημα για μείωση δόσης λόγω παρακράτησης οφειλής Τ.Υ.Π. από την μηνιαία επικουρική σύνταξη (συν.5 αριθ. πρωτ.1152/12-07-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.1144/12-07-2022)

3.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με πρόβλεψη προϋπολογισμού υγείας 2022 (Δ.Υ.)

3.3 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με στοιχεία για εξέταση κατασκηνωτικού επιδόματος 2021 και  2022 (συν.7 αριθ. πρωτ.1148/12-07-2022)

Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 04-07-2022 έως 10-07-2022 (συν.8 αριθ. πρωτ.1145/12-07-2022)

4.2 Σχετικά με Εξαμηνιαία Αναδιάρθρωση ΓΔΧΑ (συν.9 αριθ. πρωτ.1146/12-07-2022)

4.3 Σχετικά με επιστροφή ποσού (συν.10 αριθ. πρωτ.1149/12-07-2022)

4.4 Απαντήσεις επί των Επισημάνσεων-Προτάσεων της Έκθεσης Α΄ τριμήνου 2022 της Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.11 αριθ. πρωτ.1158/12-07-2022)

4.5 Σχετικά με την οργάνωση ορθοδοντικού ιατρείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.12 αριθ. πρωτ.1128/05-07-2022)

4.6 Σχετικά με παραδοχές Αναλογιστικής Μελέτης 2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.1157/12-07-2022)

4.7 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία λογισμικού (συν.14 αριθ. πρωτ.1153/12-07-2022)

4.8 Σχετικά με την παράταση προγράμματος προληπτικού ελέγχου «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» (συν.15 αριθ. πρωτ.1154/12-07-2022)

4.9 Σχετικά με φορολογική αντιμετώπιση επιδομάτων (ΕΔΟΕΑΠ) (συν.16 αριθ. πρωτ.1156/12-07-2022)

4.10 Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφων πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (συν.17 αριθ. πρωτ.1155/12-07-2022)

4.11 Σχετικά με αίτημα ιατρού του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1142/12-07-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου