ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/27-07-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Eνημέρωση για τις οφειλές εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ) (συν.1 αριθ. πρωτ.1211/26-07-2022)

2.2 Ενημέρωση για εξ αποστάσεως ελέγχους 2020-2021-2022 (συν.2 αριθ. πρωτ.1212/26-07-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.1202/26-07-2022)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1213/26-07-2022)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.1214/26-07-2022)

Θέμα  4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.1196/26-07-2022)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.7 αριθ. πρωτ.1201/26-07-2022)

4.3 Σχετικά με αλλαγή τρόπου αποζημίωσης ασφαλισμένων πασχόντων από κοιλιοκάκη για μηνιαίες δαπάνες προϊόντων χωρίς γλουτένη (Δ.Υ.)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-07-2022 έως 24-07-2022 (συν.8 αριθ. πρωτ.1206/26-07-2022)

5.2 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2022 – 31/05/2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.1197/26-07-2022)

5.3 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας (συν.10 αριθ. πρωτ.1198/26-07-2022)

5.4 Σχετικά με διενέργεια  διαγωνισμού  προμήθειας χαρτικών και υλικών καθαριότητας (συν.11 αριθ. πρωτ.1209/26-07-2022)

5.5 Σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.1203/26-07-2022)

5.6 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλους του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.1208/26-07-2022)

5.7 Ενημερωτικό σημείωμα για τις υπερωρίες (συν.14 αριθ. πρωτ.1204/26-07-2022)

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λήψη θερινών αδειών (συν.15 αριθ. πρωτ.1205/26-07-2022)

5.9 Σχετικά με αγγελιόσημο ΕΦΚΑ (συν.16 αριθ. πρωτ.1207/26-07-2022)

5.10 Πρακτικό επιλογής Κοινωνικού Λειτουργού (συν.17 αριθ. πρωτ. 1210/26-07-2022)

5.11 Σχετικά με την παραλαβή του έργου Απογραφή Παγίων ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.1215/26-07-2022)

5.12 Ετήσια Έκθεση Ελέγχου Κανονιστικής Συμμόρφωσης έτους 2020 (συν.19 αριθ. πρωτ.1216/26-07-2022)

5.13 Σχετικά με την ανεύρεση συμβούλου για την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου