ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022  Η Β’ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ ΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη  29 Σεπτεμβρίου  2022 δεν επετεύχθη η απαιτούμενη νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού  του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π ( ΦΕΚ 1689 Β΄/15.5.2018), παρόν το 1/3 του αριθμού των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών .

Η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και  ώρα 11:00, με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ