ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/31-08-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Οικονομική προσφορά για την προμήθεια της web εφαρμογής “ΕΛΠΙΣ” (συν.1 αριθ. πρωτ.1253/30-08-2022)

2.2 Οικονομική προσφορά για την τροποποίηση-εμπλουτισμό, με τρεις (3) τεχνικές προδιαγραφές-προσθήκες, της web εφαρμογής ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ (συν.2 αριθ. πρωτ.1254/30-08-2022)

2.3 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.3 αριθ. πρωτ.1250/30-08-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ.1261/30-08-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1263/30-08-2022)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1265/30-08-2022)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.1264/30-08-2022)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.1266/30-08-2022)

3.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.9 αριθ. πρωτ.1267/30-08-2022)

3.7 Σχετικά με τη διακοπή τριών προσωρινών επικουρικών συντάξεων (συν.10 αριθ. πρωτ.1269/30-08-2022)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.1251/30-08-2022)

4.2 Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών (συν.12 αριθ. πρωτ.1260/30-08-2022)

4.3 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή τιμολογίων- συνταγών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Φθιώτιδας (συν.13 αριθ. πρωτ.1252/30-08-2022)

4.4 Σχετικά με πρόωρη έγκριση φαρμάκου υψηλού κόστους λόγω λανθασμένης λήψης (συν.14 αριθ. πρωτ.1259/30-08-2022)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-08-2022 έως 28-08-2022 (συν.15 αριθ. πρωτ.1255/30-08-2022)

5.2 Εξαμηνιαίος απολογισμός για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αριθ. πρωτ. 15551/12-08-2022)

5.3 Σχετικά με την εξ αποστάσεως λειτουργία του Δ.Σ. (συν.17 αριθ. πρωτ.1256/30-08-2022)

5.4 Σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης (συν.18 αριθ. πρωτ.1257/30-08-2022)

5.5 Έγκριση τελικού κειμένου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για διαγωνισμό ανεύρεσης συμβούλου για την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (συν.19 αριθ. πρωτ.1268/30-08-2022)

5.6 Πρόγραμμα προληπτικού οφθαλμολογικού ελέγχου για παιδιά άμεσων μελών, που ξεκινούν το σχολείο (Δ.Υ.)

5.7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του ΕΔΟΕΑΠ την 31η Δεκέμβριου 2020 (συν.20 αριθ. πρωτ.1270/30-08-2022)

5.8 Σχετικά με την επιστροφή ποσού σε εταιρείες (συν.21 αριθ. πρωτ.1258/30-08-2022)

5.9 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας και ένταξη του στο Οργανόγραμμα του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.1271/30-08-2022)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ημερολόγιο δικασίμων Σεπτεμβρίου 2022  (συν.23 αριθ. πρωτ.1262/30-08-2022)