ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/08-09-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1285/07-09-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1287/07-09-2022)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με NDC (συν.3 αριθ. πρωτ.1288/07-09-2022)

2.4 Άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω διακοπής εργασίας (συν.4 αριθ. πρωτ.1289/07-09-2022)

2.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.1290/07-09-2022)

2.6 Επαναδιαβίβαση συνταξιοδοτικού φακέλου και απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.1292/07-09-2022)

2.7 Αίτημα παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας ενήλικου τέκνου λόγω αναπηρίας (συν.7 αριθ. πρωτ.1293/07-09-2022)

 Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.1284/06-09-2022)

3.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.9 αριθ. πρωτ.1279/06-09-2022)

3.3 Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων (συν.10 αριθ. πρωτ.1297/07-09-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 29-08-2022 έως 04-09-2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.1280/06-09-2022)

4.2 Σχετικά με έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.12 αριθ. πρωτ.1276/05-09-2022)

4.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Αυγούστου (συν.13 αριθ. πρωτ.1294/07-09-2022)

4.4 Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.1282/06-09-2022)

4.5 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.15 αριθ. πρωτ.1283/06-09-2022)

4.6 Τροποποίηση κανόνων επιμερισμού του Οργανισμού ανά κλάδο σχετικά με τις γενικές δαπάνες (συν.16 αριθ. πρωτ.1298/07-09-2022)

4.7 Σχετικά με την ημερομηνία καταβολής Επικουρικών Συντάξεων (συν.17 αριθ. πρωτ.1295/07-09-2022)

4.8 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με ΗΔΙΚΑ (συν.18 αριθ. πρωτ.1286/07-09-2022)

4.9 Σχετικά με ανανέωση συμβάσης με την εταιρεία  τηλεπικοινωνιών (συν.19 αριθ. πρωτ.1300/07-09-2022)

4.10 Έκθεση διαχείρισης κινδύνων έτους 2021 (συν.20 αριθ. πρωτ.1227/05-08-2022)

4.11 Αναλογιστική μελέτη των τριών κλάδων για το έτος 2021 (συν.21 αριθ. πρωτ.1278/06-09-2022)

4.12 Σχετικά με την έκδοση μεταγενέστερων εισιτηρίων νοσηλείας (συν. αριθ.22 πρωτ.1299/07-09-2022)

4.13 Σχετικά με την έγκριση εξόδων μετάβασης στο Ηράκλειο Κρήτης του επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Οργανισμού  (συν.23 αριθ. πρωτ.1301/07-09-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με Πρόσκληση Ενδιαφέροντος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης με διαδικτυακό τρόπο (συν.24 αριθ. πρωτ.1281/06-09-2022)

5.2 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (συν.25 αριθ. πρωτ.1277/06-09-2022)