ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Την Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία ΕΔΥΤΕ και των τριών υποψηφίων να ανταποκριθούν στα εξώδικα του ΕΔΟΕΑΠ

Την Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία ΕΔΥΤΕ και των τριών
υποψηφίων να ανταποκριθούν στα εξώδικα του ΕΔΟΕΑΠ

 

Παρά την από 6 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έκρινε μη νόμιμη τη διαβίβαση από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ προσωπικών δεδομένων 4.515 ασφαλισμένων του Οργανισμού,  σε τρεις υποψήφιους των – και ηλεκτρονικών –  αρχαιρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, μέχρι σήμερα η ΕΔΥΤΕ δεν έχει ενημερώσει τους ασφαλισμένους για τη διαβίβαση αυτή, όπως έπρεπε κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Ταυτόχρονα, οι τρεις  υποψήφιοι εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων που τους χορήγησε η ΕΔΥΤΕ, ακόμη και τον ΑΦΜ, παρά το γεγονός ότι ο ΕΔΟΕΑΠ τους έχει παράσχει, μετά από αίτημά τους, τα αναγκαία ανωνυμοποιημένα και συγκεντρωτικά δεδομένα, για άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της ΑΠΔΠΧ κρίθηκε ότι, ως μη όφειλε, η ΕΔΥΤΕ ΑΕ λειτούργησε σαν υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων των ασφαλισμένων, παρά τη ρητή έγγραφη αντίρρηση του ΕΔΟΕΑΠ για το θέμα. Παραβιάζοντας έτσι εισαγγελική παραγγελία που της απαγόρευε τη χορήγηση του ΑΦΜ των ασφαλισμένων στους τρεις υποψήφιους.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισε να κινηθεί έναντι της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και έναντι των τριών υποψηφίων με διακριτά εξώδικα, με τα οποία καλεί εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών:

  • την ΕΔΥΤΕ ΑΕ να ενημερώσει τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ για τη μη νόμιμη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τους και να υποχρεώσει τους τρεις υποψηφίους να της παραδώσουν το σύνολο των δεδομένων που μη νομίμως τους χορήγησε και να δηλώσουν ότι έχουν προβεί σε διαγραφή/καταστροφή τυχόν αντιγράφων τους και
  • τους τρεις υποψηφίους να σταματήσουν κάθε επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων του Οργανισμού που μη νόμιμα τους διαβιβάστηκαν από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ, να τα επιστρέψουν με παράδοση του ίδιου ηλεκτρονικού μέσου διά του οποίου τους διαβιβάστηκαν και να υπογράψουν πρωτόκολλο καταστροφής τυχόν αντιγράφων τους.

Το ΔΣ επιφυλάσσεται για περαιτέρω νομικές ενέργειες επί του θέματος, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν μετά την εκπνοή της 5ήμερης προθεσμίας, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022. Αναλόγως της συμμόρφωσης ή μη των ανωτέρω προς το περιεχόμενο των εξωδίκων, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση των ασφαλισμένων.