ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/21-09-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1344/20-09-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1345/20-09-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1350/20-09-2022)

2.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1351/20-09-2022)

2.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1352/20-09-2022)

2.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την τροποποίηση της ημερομηνίας διακοπής περίθαλψης (συν.6 αριθ. πρωτ.1353/20-09-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.1339/20-09-2022)

3.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ.1338/20-09-2022)

3.3 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.9 αριθ. πρωτ.1335/20-09-2022)

Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισήγηση Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού για τη διενέργεια διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης (συν.10 αριθ. πρωτ.1354/20-09-2022)

4.2 Πρόσκληση και θεματολόγιο Γενικής Συνέλευσης 2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.1336/20-09-2022)

4.3 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-09-2022 έως 18-09-2022 (συν.12 αριθ. πρωτ.1340/20-09-2022)

4.4 Ενημέρωση Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.13 αριθ. πρωτ.1307/12-09-2022)

4.5 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Αυγούστου 2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.16873/14-09-2022)

4.6 Σχετικά με την έγκριση ετεροχρονισμένων δαπανών της Τεχνικής Υπηρεσίας (συν.15 αριθ. πρωτ.1342/20-09-2022)

4.7 Σχετικά με την ανανέωση άδειας του Γυμναστηρίου του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1349/20-09-2022)

4.8 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1343/20-09-2022)

4.9 Σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1337/20-09-2022)

4.10 Σχετικά με Πρόσκληση Ενδιαφέροντος διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό Φυσικοθεραπευτηρίου ΕΔΟΕΑΠ Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος (συν.19 αριθ. πρωτ.1346/20-09-2022)

4.11 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης προμήθειας νέας οδοντιατρικής έδρας για το οδοντιατρείο του ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης (συν.20 αριθ. πρωτ.1347/20-09-2022)

4.12 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου (συν.21 αριθ. πρωτ.1348/20-09-2022)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου