ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/27-09-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την κατάσταση ασφαλισμένων που δικαιούνται συμμετοχής στην πρώτη συγκαλούμενη Γ.Σ. της 29/9/2022 (συν.1 αριθ. πρωτ.1366/26-09-2022)

2.2 Εισηγητικό Σημείωμα για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας συζύγων/συμβίων (συν.2 αριθ. πρωτ.1364/26-09-2022)

2.3 Αίτημα συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν.3 αριθ. πρωτ.1365/26-09-2022)

Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα

3.1 Σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων ιατρών του Οργανισμού (συν.4 αριθ. πρωτ.1361/26-09-2022)

3.2 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτικών και υλικών καθαριότητας (συν.5 αριθ. πρωτ.1362/26-09-2022)

3.3 Σχετικά με την προμήθεια Ψηφιακού Ακτινογραφικού Μηχανήματος (συν.6 αριθ. πρωτ.1363/26-09-2022)

3.4 Σχετικά με Πρόσκληση Ενδιαφέροντος διαγωνισμού για την προμήθεια νέας οδοντιατρικής έδρας για το οδοντιατρείο του  Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος (Δ.Υ.)

3.5 Σχετικά με Πρόσκληση Ενδιαφέροντος διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό Φυσικοθεραπευτηρίου ΕΔΟΕΑΠ Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος (Δ.Υ.)

3.6 Επιστολή Αναπληρώτριας Αρχιάτρου Οδοντιατρικού Τμήματος (συν.7 αριθ. πρωτ.1356/26-09-2022)

Θέμα 4o: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου