ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/05-10-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1378/04-10-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1406/04-10-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1405/04-10-2022)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.4 αριθ. πρωτ.1407/04-10-2022)

2.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1408/04-10-2022)

2.6 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.1409/04-10-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.1379/04-10-2022)

3.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.8 αριθ. πρωτ.1380/04-10-2022)

3.3 Ενημέρωση για χρέωση επαναλαμβανόμενων pcr test εντός νοσηλείας σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.9 αριθ. πρωτ.1381/04-10-2022)

3.4 Ενημέρωση για σύμβαση με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.10 αριθ. πρωτ.1382/04-10-2022)

3.5 Ενημέρωση για σύμβαση με διαγνωστικό κέντρο (συν.11 αριθ. πρωτ.1383/04-10-2022)

3.6 Εισήγηση για έλεγχο σε υποβολή παραστατικών από Συμβεβλημένο Οδοντίατρο (συν.12 αριθ. πρωτ.1389/04-10-2022)

Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-09-2022 έως 25-09-2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.1384/04-10-2022)

4.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Αυγούστου (συν.14 αριθ. πρωτ.1400/04-10-2022)

4.3 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.15 αριθ. πρωτ.1376/03-10-2022)

4.4 Σχετικά με το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Ψυχαγωγίας (συν.16 αριθ. πρωτ.1401/04-10-2022)

4.5 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1402/04-10-2022)

4.6 Eνημέρωση σχετικά με υπερωρίες προσωπικού (συν.18 αριθ. πρωτ.1403/04-10-2022)

4.7 Aίτημα ευέλικτης ρύθμισης εργασίας υπαλλήλου του Οργανισμού μας (συν.19 αριθ. πρωτ.1404/04-10-2022)

4.8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλου αναλογιστικής μελέτης (συν.20 αριθ. πρωτ.1390/04-10-2022)

4.9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη συμβούλου έκθεσης διαχείρισης κινδύνων (συν.21 αριθ. πρωτ.1391/04-10-2022)

4.10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων (συν.22 αριθ. πρωτ.1392/04-10-2022)

4.11 Σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος διαγωνισμού για τη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας την 31/12/2021 (συν.23 αριθ. πρωτ.1393/04-10-2022)

4.12 Έγκριση τελικού κειμένου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για διαγωνισμό ανεύρεσης συμβούλου για την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Δ.Υ.)

4.13 Σχετικά με τη δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης οφειλών στο τμήμα Εσόδων (συν.24 αριθ. πρωτ.1394/04-10-2022)

4.14 Σχετικά με την προσθήκη αντικειμένου στη σύμβαση παροχής Νομικών Υπηρεσιών (συν.25 αριθ. πρωτ.1395/04-10-2022)

4.15 Σχετικά με α) τη σύσταση επιτροπών παραλαβής του υπερηχοτομογράφου στο καρδιολογικό, του πανοραμικού – κεφαλομετρικού και του ακτινολογικού μηχανήματος, β) την απόσυρση του παλαιού πανοραμικού – κεφαλομετρικού και του παλαιού ακτινολογικού μηχανήματος και (γ) την εκποίηση του συστήματος ψηφιακής υπολογιστικής ακτινογραφίας (CR) (συν.26 αριθ. πρωτ.1396/04-10-2022)

4.16 Απάντηση επί των παρατηρήσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.27 αριθ. πρωτ.1397/04-10-2022)

4.17 Σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (συν.28 αριθ. πρωτ.1385/04-10-2022)

4.18 Σχετικά με συνδρομή του ΕΔΟΕΑΠ στο 9ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ (συν.29 αριθ. πρωτ.1398/04-10-2022)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Ημερολόγιο δικασίμων Οκτωβρίου 2022 (συν.30 αριθ. πρωτ.1386/04-10-2022)

5.2 Απολογισμός δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2022 (συν.31 αριθ. πρωτ.1387/04-10-2022)

5.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για προσδιορισμό αναίρεσης και παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου (συν.32 αριθ. πρωτ.1388/04-10-2022)

5.4 Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ (συν.33 αριθ. πρωτ.1399/04-10-2022)

5.5 Eπιστολή του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (συν.34 αριθ. πρωτ.17544/21-09-2022)