ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/12-10-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)  

2.1 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.1 αριθ. πρωτ.1431/11-10-2022)

2.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.2 αριθ. πρωτ.1433/11-10-2022)

2.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1434/11-10-2022)

2.4 Ένσταση ασφαλισμένου για τη μεταρρύθμιση της Απόφασης ΣΔΣ 12/11-03-2020 σχετικά με την απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1436/11-10-2022)

2.5 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τους ασφαλισμένους που δικαιούνται συμμετοχής στη Β΄ τακτική Γ.Σ. της 17/10/2022. (συν.5 αριθ. πρωτ.1435/11-10-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.1419/11-10-2022)

Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-09-2022 έως 09-10-2022 (συν.7 αριθ. πρωτ.1420/11-10-2022)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Σεπτεμβρίου 2022 (συν.8 αριθ. πρωτ.1427/11-10-2022)

4.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Σεπτεμβρίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.9 αριθ. πρωτ.1421/11-10-2022)

4.4 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το β΄τρίμηνο 2022 (συν.10 αριθ. πρωτ.1413/07-10-2022)

4.5 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Σεπτεμβρίου 2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.18694/11-10-2022)

4.6 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με ιατρό Λοιμωξιολόγο (συν.12 αριθ. πρωτ.1428/11-10-2022)

4.7 Σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.1429/11-10-2022)

4.8 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλους του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.1422/11-10-2022)

4.9 Σχετικά με αίτημα για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.1423/11-10-2022)

4.10 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων (συν.16 αριθ. πρωτ.1424/11-10-2022)

4.11 Έγκριση τελικού κειμένου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για διαγωνισμό ανεύρεσης συμβούλου για την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (συν.17 αριθ. πρωτ.1437/11-10-2022)

4.12 Αίτημα προσωπικού φύλαξης και υποδοχής του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1410/05-10-2022)

4.13 Ενημέρωση σχετικά με την παραίτηση ιατρού (συν.19 αριθ. πρωτ.1418/11-10-2022)

4.14 Σχετικά με τη χορήγηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συν.20 αριθ. πρωτ.1432/11-10-2022)

4.15 Σχετικά με συνεργασία για την παροχή νομικής υποστήριξης (Δ.Υ.)

4.16 Σχετικά με τη σκοπιμότητας χρήσης δευτέρου υπηρεσιακού αυτοκίνητου (συν.21 αριθ. πρωτ.1430/11-10-2022)

4.17 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης παροχής συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού και έγκριση προμήθειας νέων αδειών χρήσης (συν.22 αριθ. πρωτ.1425/11-10-2022)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή μήνυσης κατά των νόμιμων εκπροσώπων εταιρειών για οφειλές εισφορών (εργοδοτικών / εργαζομένων) (συν.23 αριθ. πρωτ.1426/11-10-2022)