ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43/16-11-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1552/15-11-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1568/15-11-2022)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1569/15-11-2022)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.1570/15-11-2022)

2.5 Επαναχορήγηση μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1574/15-11-2022)

2.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.1575/15-11-2022)

2.7 Μείωση επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.7 αριθ. πρωτ.1576/15-11-2022)

2.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.1571/15-11-2022)

2.9 Αίτηση για προκαταβολή-δάνειο επικουρήσεων (συν.9 αριθ. πρωτ.1572/15-11-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.1553/15-11-2022)

3.2 Πρόοδος εργασιών ως προς την εκκαθάριση δημόσιων νοσοκομείων (συν.11 αριθ. πρωτ.1573/15-11-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 07-11-2022 έως 13-11-2022 (συν.12 αριθ. πρωτ.1554/15-11-2022)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Οκτωβρίου (συν.13 αριθ. πρωτ.1555/15-11-2022)

4.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου (συν.14 αριθ. πρωτ.1556/15-11-2022)

4.4 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ιατρού ακτινολόγου στη Θεσσαλονίκη  (συν.15 αριθ. πρωτ.1557/15-11-2022)

4.5 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού για το έτος 2023 (συν.16 αριθ. πρωτ.1558/15-11-2022)

4.6 Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης Οδοντιατρικού Προγράμματος για το έτος 2023 (συν.17 αριθ. πρωτ.1565/15-11-2022)

4.7 Ανανέωση σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη  λογισμικού διασύνδεσης εφαρμογών του ΕΔΟΕΑΠ, για το έτος 2023 (συν.18 αριθ. πρωτ.1566/15-11-2022)

4.8 Σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Προμηθειών (Δ.Υ.)

4.9 Σχετικά με την δημιουργία ομάδων ψυχοθεραπείας (συν.19 αριθ. πρωτ.1559/15-11-2022)

4.10 Σχετικά με την έναρξη ιατρικών πρωτοκόλλων (συν.20 αριθ. πρωτ.1564/15-11-2022)

4.11 Επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (συν.21 αριθ. πρωτ.1560/15-11 -2022)

4.12 Σχετικά με την ένταξη του λογαριασμού υγείας του ΣΟΕΛ στην Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ως εκτάκτου μέλους (συν.22 αριθ. πρωτ.1561/15-11 -2022)

4.13 Eνημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή του συνεδρίου της ΠΟΕΠΤΥΜ (συν.23 αριθ. πρωτ.1567/15-11 -2022)

4.14 Σχετικά με την έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων ΕΔΟΕΑΠ-Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με έρευνα ικανοποίησης ασφαλισμένων (συν.24 αριθ. πρωτ.1562/15-11 -2022)

Θέμα  5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με εργατικές υποθέσεις – αγωγές κατά του Oργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ.1563/15-11-2022)