ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Νοσοκομειακή περίθαλψη: Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθούμε για την προγραμματισμένη και την έκτακτη νοσηλεία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νοσοκομειακή περίθαλψη: Ποια διαδικασία πρέπει να
ακολουθούμε για την προγραμματισμένη και την έκτακτη νοσηλεία

Ο ΕΔΟΕΑΠ υπενθυμίζει ότι για την εισαγωγή σε νοσοκομείο, συμβεβλημένο θεραπευτήριο ή μη, η δαπάνη νοσηλείας καλύπτεται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό το απαραίτητο εισιτήριο.

Το εισιτήριο εκδίδεται με την προσκόμιση ή αποστολή (eisitiria@edoeap.gr) των απαραίτητων δικαιολογητικών, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εισαγωγής. Δηλαδή:

  • Αναλυτική Ιατρική Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού (από τι πάσχει ο ασθενής και σε τι επέμβαση πρόκειται να υποβληθεί)
  • Ημερομηνία εισαγωγής
  • Απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον υπάρχουν, για το πρόβλημα υγείας που αναφέρεται στην ιατρική γνωμάτευση
  • Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου ΕΔΟΕΑΠ, τηλέφωνο επικοινωνίας, νοσοκομείο εισαγωγής.

Για τα έκτακτα περιστατικά, η εισαγωγή γίνεται πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως με την Ιατρική Υπηρεσία ή τον ιατρό εφημερίας του ΕΔΟΕΑΠ κατά τις ημέρες και ώρες που ο Οργανισμός δεν λειτουργεί. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών από την ημέρα εισαγωγής με την προσκόμιση ή αποστολή (eisitiria@edoeap.gr) των δικαιολογητικών:

  • Βεβαίωση Εισαγωγής από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου
  • Ιατρική γνωμάτευση θεράποντος ιατρού (όταν πρόκειται για ιδιωτικά θεραπευτήρια)

Εάν έχετε ήδη λάβει εξιτήριο, το στέλνετε χωρίς τη βεβαίωση εισαγωγής.

Εάν η νοσηλεία γίνει σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο, ο ασφαλισμένος εξοφλεί ο ίδιος τις δαπάνες νοσηλείας του. Προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να λάβει το ποσό που καλύπτει ο ΕΔΟΕΑΠ για τη συγκεκριμένη νοσηλεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα χρειαστεί να καταβάλει ο ίδιος μέρος των εξόδων νοσηλείας. Για τους τοκετούς, τα δικαιολογητικά (βεβαίωση μαιευτήρα όπου θα αναγράφεται εάν ήταν φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική με την αντίστοιχη αιτιολόγηση και βεβαίωση εισαγωγής με ονοματεπώνυμο ασθενούς, ημερομηνία εισαγωγής) πρέπει να αποσταλούν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής.

Πληροφορίες για τη νοσηλεία παρέχονται στις γραμμές 2107264700 επιλογή 2 και στη συνέχεια 2 (Αθήνα) και 2310278271 (Θεσσαλονίκη). Ειδικά για τους ασφαλισμένους στη βόρεια Ελλάδα, που εξυπηρετούνται από το γραφείο του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, ισχύει το email typthess@edoeap.gr.