ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/10-11-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Σχετικά με επιστημονικό περιοδικό «Επιθεώρηση Ναυτιλιακού Δικαίου» (συν.1 αριθ. πρωτ.1513/08-11-2022)

2.2 Σχετικά με επιστημονικό περιοδικό «Λογιστής» (συν.2 αριθ. πρωτ.1514/08-11-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)  

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.1524/08-11-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ. 1534/09-11-2022)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ. 1535/09-11-2022)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ. 1536/09-11-2022)

3.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ. 1537/09-11-2022)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ. 1538/09-11-2022)

3.7 Αίτημα παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας ιδιοκτήτη-ασφαλισμένου στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.9 αριθ. πρωτ. 1539/09-11-2022)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.1526/09-11-2022)

4.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.11 αριθ. πρωτ.1515/08-11-2022)

4.3 Σχετικά με αποτελέσματα ελέγχου για την χορήγηση ειδικών επιδομάτων σε ασφαλισμένους του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.1516/08-11-2022)

4.4 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ένσταση – αίτηση συμβεβλημένου ιατρού (συν.13 αριθ. πρωτ. 1540/09-11-2022)

Θέμα  5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-10-2022 έως 30-10-2022 & 31-10-2022 έως 06-11-2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.1521/08-11-2022)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Οκτωβρίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.15 αριθ. πρωτ.1517/08-11 -2022)

5.3 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2022 – 31/8/2022 (συν.16 αριθ. πρωτ.1518/08-11 -2022)

5.4 Επιστροφή ποσού σε ασφαλισμένο ως αχρεωστήτως καταβληθέν (συν.17 αριθ. πρωτ.1519/08-11 -2022)

5.5 Σχετικά με πρόσληψη ορθοπαιδικού (συν.18 αριθ. πρωτ.1527/09-11 -2022)

5.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης με ορθοδοντικό (συν.19 αριθ. πρωτ.1520/08-11 -2022)

5.7 Παραίτηση υπαλλήλου νοσηλευτικής υπηρεσίας (συν.20 αριθ. πρωτ.1499/02-11 -2022)

5.8 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού και έγκριση προμήθειας νέων αδειών χρήσης (συν.21 αριθ. πρωτ. 1541/09-11 -2022)

5.9 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον προκαταρκτικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων Γ΄τριμήνου 2022 (συν.22 αριθ. πρωτ.1495/31-10 -2022)

5.10 Ολοκλήρωση προκαταρκτικού ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Γ΄ τρίμηνο 2022 (συν.23 αριθ. πρωτ.1502/04-11 -2022)

5.11 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.1529/09-11-2022)

5.12 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στην υπ’ αρ.40/19-10-2022 Συνεδρίαση (συν.25 αριθ. πρωτ.1528/09-11 -2022)

5.13 Σχετικά με την κατ’ εξαίρεση χορήγηση επιδόματος πυρόπληκτων (συν.26 αριθ. πρωτ.1530/09-11 -2022)

5.14 Σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων και ειδών για το Υποκατάστημα ΕΔΟΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη (συν.27 αριθ. πρωτ.1531/09-11 -2022)

5.15 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (συν.28 αριθ. πρωτ.1532/09-11 -2022)

5.16 Σχετικά με τον ορισμό ελεγκτή για τον έλεγχο χρήσεων της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. για τα έτη 2017-2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.1533/09-11 -2022)

5.17 Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον έλεγχο των οδοντιατρικών πράξεων (συν.30 αριθ. πρωτ.1542/09-11 -2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου συνχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συν.31 αριθ. πρωτ.1522/08-11-2022)

6.2 Απολογισμός δικασίμων Οκτωβρίου 2022 (συν.32 αριθ. πρωτ.1523/08-11-2022)

6.3 Απάντηση σε εξώδικη διαμαρτυρία και δήλωση με επιφύλαξη δικαιωμάτων (συν.33 αριθ. πρωτ.1500/03-11-2022)