ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Απαραίτητο το παραπεμπτικό ΗΔΙΚΑ από το θεράποντα ιατρό για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απαραίτητο το παραπεμπτικό ΗΔΙΚΑ
από το θεράποντα ιατρό για διαγνωστικές
εξετάσεις και φυσικοθεραπείες

 

Προκειμένου να εκτελεστούν εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία, φυσικοθεραπεία κ.λπ., χρειάζεται απαραιτήτως η ηλεκτρονική συνταγογράφησή τους, μέσω ΗΔΙΚΑ, από το θεράποντα ιατρό.