ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ               
 
ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
 ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 1) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε., 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, 3) ΑΚΕΕΔ
Σας ενημερώνουμε ότι για τις εφαρμογές 1) ΑΚΑ-ΑΚΕ, 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, και 3) ΑΚΕΕΔ
τα διαστήματα υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2023, διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023, ΔΠ 2023 & ΔΧ 2023 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) , 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και 3) ΑΚΕΕΔ

 

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/02/2023 28/02/2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2023 31/03/2023
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/04/2023 02/05/2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/05/2023 31/05/2023
ΜΑΙΟΣ 01/06/2023 30/06/2023
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 01/06/2023 30/06/2023
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/07/2023 31/07/2023
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/08/2023 31/08/2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/09/2023 02/10/2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2023 31/10/2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2023 30/11/2023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2023 02/01/2024
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2024 31/01/2024
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 01/02/2024 29/02/2024

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2023 31/03/2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/04/2023 02/05/2023
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/05/2023 31/05/2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/06/2023 30/06/2023
ΜΑΙΟΣ 01/07/2023 31/07/2023
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/08/2023 31/08/2023
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/09/2023 02/10/2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2023 31/10/2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2023 30/11/2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2023  02/01/2024
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2024 31/01/2024
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/02/2024 29/02/2024

 

 

  1. Η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στις εφαρμογές λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής αυτών.

 

Αθήνα 8/12/2022

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ