ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/23-11-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1597/22-11-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. αριθ.2 πρωτ.1599/22-11-2022)

2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1600/22-11-2022)

2.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1601/22-11-2022)

2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1602/22-11-2022)

2.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.6 αριθ. πρωτ.1605/22-11-2022)

2.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.7 αριθ. πρωτ.1606/22-11-2022)

2.8 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.1603/22-11-2022)

2.9 Αίτηση για προκαταβολή-δάνειο επικουρικών συντάξεων (συν.9 αριθ. πρωτ.1607/22-11-2022)

Θέμα 3ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.1592/22-11-2022)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.11 αριθ. πρωτ.1593/22-11-2022)

3.3 Σχετικά με εκκαθάριση δαπανών από περίθαλψη ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ στο εξωτερικό- έγκριση πληρωμής (συν.12 αριθ. πρωτ.1594/22-11-2022)

3.4 Σχετικά με την έγκριση κόστους ελέγχου σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδίων σε ασφαλισμένο (συν.13 αριθ. πρωτ.1585/17-11-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-11-2022 έως 20-11-2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.1595/22-11-2022)

4.2 Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου (συν.15 αριθ. πρωτ.1490/26-10 -2022)

4.3 Σχετικά με την έγκριση εξόδων μετάβασης και παραμονής στη Θεσσαλονίκη στελέχους του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1596/22-11 -2022)

4.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1608/22-11-2022)

4.5 Σχετικά με εγκατάσταση οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ στο κτήριο της Σισίνη (συν.18 αριθ. πρωτ.1598/22-11-2022)

4.6 Σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων και ειδών για το Υποκατάστημα ΕΔΟΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη (συν.19 αριθ. πρωτ.1609/22-11-2022)

4.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με πολυιατρείο ΕΔΟΕΑΠ (συν.20 αριθ. πρωτ.1610/22-11 -2022)

4.8 Αξιολόγηση στελέχους του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.1604/22-11-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Εξώδικη δήλωση – απάντηση με διαμαρτυρία και επιφύλαξη δικαιωμάτων (συν.22 αριθ. πρωτ.1586/18-11-2022)

5.2 Σχετικά με εργατικές υποθέσεις – αγωγές κατά του Oργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.1563/15-11-2022)