ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45/01-12-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1628/30-11-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1640/30-11-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1641/30-11-2022)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.1642/30-11-2022)

2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.1643/30-11-2022)

2.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.1644/30-11-2022)

2.7 Αίτημα επανεξέτασης ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου μετά την πρώτη τριετία (συν.7 αριθ. πρωτ.1645/30-11-2022)

2.8 Αίτημα προκαταβολής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ.1646/30-11-2022)

2.9 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για ευνοϊκότερο διακανονισμό οφειλών από ασφάλιστρο ανεργίας (συν.9 αριθ. πρωτ.1651/30-11-2022)

2.10 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης Δ.Σ. 13/7-4-2022 (συν.10 αριθ. πρωτ.1652/30-11-2022)

2.11 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης Δ.Σ. 58/15-12-2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.1653/30-11-2022)

Θέμα 3ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.1629/30-11-2022)

3.2 Επικαιροποίηση-επανακαθορισμός προϋποθέσεων για τη χορήγηση του μηνιαίου βοηθήματος-επιδόματος σε ασφαλισμένους πάσχοντες από ΣΚΠ (συν.13 αριθ. πρωτ.1630/30-11-2022)

3.3 Αποζημίωση μη συμβεβλημένης κλινικής για τη νοσηλεία ασφαλισμένης στη ΜΕΘ της Κλινικής (συν.14 αριθ. πρωτ.1631/30-11-2022)

3.4 Σχετικά με την εκκαθάριση οφειλών του Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (συν.15 αριθ. πρωτ.1654/30-11-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-11-2022 έως 27-11-2022 (συν.16 αριθ. πρωτ.1632/30-11-2022)

4.2 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.17 αριθ. πρωτ.1626/28-11-2022)

4.3 Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.Υ.)

4.4 Συγκριτική ανάλυση των παροχών του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού με αντίστοιχες παροχές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλων ομοειδών ασφαλιστικών ταμείων υγείας (συν.18 αριθ. πρωτ.1650/30-11 -2022)

4.5 Ανασκόπηση-ενημέρωση επί των προτάσεων για τη διασφάλιση του προϋπολογισμού 2023 (Δ.Υ.)

4.6 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (συν.19 αριθ. πρωτ.1633/30-11-2022)

4.7 Σχετικά με την πρόσληψη απογευματινού ιατρού Παθολόγου (συν.20 αριθ. πρωτ.1634/30-11-2022)

4.8 Ενημέρωση σχετικά με την παραίτηση ορθοπεδικού-πρόσληψη του Αναπληρωματικού ιατρού ορθοπεδικού (συν.21 αριθ. πρωτ.1647/30-11-2022)

4.9 Σχετικά με χορήγηση γονικής άδειας ανατροφής τέκνου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.1636/30-11-2022)

4.10 Σχετικά με καταβολή δώρου Χριστουγέννων στους υπαλλήλους του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.1637/30-11-2022)

4.11 Καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2023 (συν.24 αριθ. πρωτ.1635/30-11-2022)

4.12 Σχετικά με αντικατάσταση της συσκευής Firewall και ανανέωση ετήσιας άδειας (συν.25 αριθ. πρωτ.1638/30-11-2022)

4.13 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης Λογιστικού Προγράμματος ERP για το έτος 2023 (συν.26 αριθ. πρωτ.1648/30-11-2022)

4.14 Σχετικά με την αναγκαιότητα συνέχισης συνεργασίας με εταιρεία για την αποστολή sms σε ετήσια βάση (συν.27 αριθ. πρωτ.1649/30-11-2022)

4.15 Ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (συν.28 αριθ. πρωτ.1639/30-11-2022)

4.16 Πρόταση ΕΔΟΕΑΠ για το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των αποθεματικών του Οργανισμού (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου