ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/07-12-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του N. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/Α΄/25.11.2022), “Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις”. (συν.1 αριθ. πρωτ.1683/06-12-2022)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1682/06-12-2022)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1690/06-12-2022)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1691/06-12-2022)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1692/06-12-2022)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.6 αριθ. πρωτ.1693/06-12-2022)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης, αναδρομικών και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα και απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.1694/06-12-2022)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.1672/06-12-2022)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.9 αριθ. πρωτ.1673/06-12-2022)

4.3 Eνημέρωση σχετικά με pcr σε ιδιωτικό θεραπευτηριο σε ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ (συν.10 αριθ. πρωτ.1689/06-12-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-11-2022 έως 27-11-2022 & 28-11-2022 έως 04-12-2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.1681/06-12-2022)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Νοεμβρίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.12 αριθ. πρωτ.1674/06-12-2022)

5.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Γ΄ τριμήνου 2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.1669/02-12-2022)

5.4 Σχετικά με αίτημα Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.14 αριθ. πρωτ.1687/06-12-2022)

5.5 Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.Υ.)

5.6 Σχετικά με την πρόσληψη διοικητικού υπάλληλου στο υποκατάστημα του Οργανισμού Β. Ελλάδας (συν.15 αριθ. πρωτ.1675/06-12-2022)

5.7 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για τον Τακτικό Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων Διαχειριστικών Χρήσεων 2022, 2023 & 2024 (συν.16 αριθ. πρωτ.1676/06-12-2022)

5.8 Συγκριτική ανάλυση των παροχών του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού με αντίστοιχες παροχές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλων ομοειδών ασφαλιστικών ταμείων υγείας (συν.17 αριθ. πρωτ.1650/30-11 -2022)

5.9 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού (συν.18 αριθ. πρωτ.1677/06-12-2022)

5.10 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ιατρού εμφυτευματολόγου (συν.19 αριθ. πρωτ.1678/06-12-2022)

5.11 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με δικηγορική εταιρεία (συν.20 αριθ. πρωτ.1679/06-12-2022)

5.12 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης για την αλλαγή του ψύκτη στον 5ο όροφο του κτηρίου της Ορμινίου (συν.21 αριθ. πρωτ.1688/06-12-2022)

5.13 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης Λογιστικού Προγράμματος ERP για το έτος 2023 (συν.22 αριθ. πρωτ.1648/30-11-2022)

5.14 Πρόταση ΕΔΟΕΑΠ για το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των αποθεματικών του Οργανισμού (Δ.Υ.)

5.15 Σχετικά με εργατική υπόθεση κατά του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.1680/06-12-2022)

5.16 Σχετικά με εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία ασφαλισμένου του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.1440/12-10-2022)

5.17 Σχετικά με διατακτικές του προσωπικού του Οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ.1695/06-12-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2023 (συν.26 αριθ. πρωτ.1684/06-12-2022)

6.2 Απολογισμός δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2022 (συν.27 αριθ. πρωτ.1685/06-12-2022)

6.3 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2022 (συν.28 αριθ. πρωτ.1686/06-12-2022)