ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 47/12-12-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Διάφορα Θέματα

2.1 Συγκριτική ανάλυση των παροχών του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού με αντίστοιχες παροχές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλων ομοειδών ασφαλιστικών ταμείων υγείας (συν.1 αριθ. πρωτ.1650/30-11 -2022)

2.2 Ανασκόπηση-ενημέρωση επί των προτάσεων για τη διασφάλιση του προϋπολογισμού 2023 (Δ.Υ.)

 Θέμα 3ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

3.1 Απαντήσεις σε Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία (Δ.Υ.)