ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 19-24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 19-24

Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουάριου η περίθαλψη

για τα τέκνα που έχουν γεννηθεί  το 2004

 

Παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 η περίθαλψη  των ενήλικων τέκνων-έμμεσων ασφαλισμένων, ηλικίας 18 ετών  (έτος γέννησης 2004), προκειμένου να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το γονέα άμεσα ασφαλισμένο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον Οργανισμό και δεν εμφανίζουν ενεργό δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο φορέα ως άμεσα ασφαλισμένοι.

Για την κατηγορία ενήλικων τέκνων ηλικίας 19 έως 23 ετών θα γίνεται από εδώ και στο εξής αυτόματη παράταση της περίθαλψης έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο συμπληρώνει το 24ο έτος της ηλικίας, χωρίς την υποχρέωση υποβολής  δικαιολογητικών εκ μέρους του γονέα -άμεσα ασφαλισμένου, μετά από έλεγχο στην ΗΔΙΚΑ, εφόσον έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον Οργανισμό και δεν έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα,.

Η ανανέωση της περίθαλψης των τέκνων -έμμεσων ασφαλισμένων θα γίνεται άπαξ μέχρι την 31/12 του έτους συμπλήρωσης του  24ου μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά την συμπλήρωση του 18ου έτους του τέκνου.

Η μεταβολή στην μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία γίνεται με γνώμονα την εξάλειψη  γραφειοκρατικών διαδικασιών  και προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων που ασφαλίζουν τα παιδιά τους στον ΕΔΟΕΑΠ,

Επισημαίνεται ότι ο γονέας-άμεσο μέλος του ΕΔΟΕΑΠ υποχρεούται να ενημερώνει τον Οργανισμό για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του τέκνου (π.χ. ανάληψη εργασίας, στράτευση κλπ).

Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι το τέκνο εμφανίζει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, η περίθαλψή του θα διακόπτεται αυτομάτως.

Η επικαιροποίηση των έμμεσων μελών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογήςπου βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του ΕΔΟΕΑΠ (edoeap.gr). Για την ανανέωση της περίθαλψης, ο ασφαλισμένος μεταβαίνει  στην καρτέλα με τα στοιχεία του που διατηρεί ο Οργανισμός με χρήση κωδικών taxisnet, συμπληρώνει ή διορθώνει  τα  στοιχεία των έμμεσων μελών και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.

Επισημαίνεται τέλος ότι για τις υπόλοιπες κατηγορίες ενήλικων τέκνων με ενεργή περίθαλψη στον Οργανισμό  (τέκνα 24-26 ετών, δικαιοδόχα, με πιστοποίηση αναπηρίας)  δεν μεταβάλλεται η ισχύουσα διαδικασία.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης Ασφαλισμένων και από τον Τομέα Ασφάλισης ( τηλ: 210 7264700 επιλογή 3/1 και 3/3 αντίστοιχα).

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ