ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/05-01-2023

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.01 αριθ. πρωτ.5/04-01-2023)

Θέμα 3ο : Διάφορα Θέματα

3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-12-2022 έως 25-12-2022, 26-12-2022 έως 01-01-2023 (συν.2 αριθ. πρωτ.6/04-01-2023)

3.2 Σχετικά με τη συμπλήρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αξιολόγηση στελέχους του Οργανισμού (συν.3 αριθ. πρωτ.7/04-01-2023)

3.3 Σχετικά με την προσωρινή ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Τομεάρχη (συν.4 αριθ. πρωτ.8/04-01-2023)

3.4 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συν.5 αριθ. πρωτ.15/04-01-2023)

3.5 Σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων και ειδών Υποκ/τος Β. Ελλάδος (συν.6 αριθ. πρωτ.16/04-01-2023)

3.6 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με σεμινάριο αξιολόγησης απόδοσης (συν.7 αριθ. πρωτ.9/04-01-2023)

3.7 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση ωραρίου του παιδιατρικού τμήματος, τα αντιγριπικά εμβόλια και τον έλεγχο γρίπης (συν.8 αριθ. πρωτ.10/04-01-2023)

3.8 Σχετικά με πρόσθετο χρόνο απασχόλησης (συν.9 αριθ. πρωτ.11/04-01-2023)

3.9 Σχετικά με μισθολόγιο Διοικητικού – Νοσηλευτικού – Παραϊατρικού και Ιατρικού προσωπικού του Οργανισμού (Δ.Υ.)

3.10 Απάντηση σε Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση-Διαμαρτυρία ασφαλισμένου (συν.10 αριθ. πρωτ.12/04-01-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.13/04-01-2023)

4.2 Ημερολόγιο δικασίμων Ιανουαρίου 2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.14/04-01-2023)

4.3 Επιστολή σχετικά με απόδοση ποσού από ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (συν.13 αριθ. πρωτ.44/02-01-2023)