ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/11-01-2023

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν. αριθ. πρωτ.21/10-01-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.29/10-01-2023)

2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.30/10-01-2023)

2.4 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπροσαρμογής κύριας σύνταξης e-ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.31/10-01-2023)

2.5 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπροσαρμογής κύριας σύνταξης e-ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) (συν.5 αριθ. πρωτ.32/10-01-2023)

2.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.33/10-01-2023)

2.7 Διακοπή καταβολής προσωρινής επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρικών συντάξεων (συν.7 αριθ. πρωτ.34/10-01-2023)

2.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.35/10-01-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με ιδιωτικά Θεραπευτήρια (συν.9 αριθ. πρωτ.36/10-01-2023)

Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 02-01-2023 έως 08-01-2023 (συν.10 αριθ. πρωτ.22/10-01-2023)

4.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Δεκεμβρίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.11 αριθ. πρωτ.23/10-01-2023)

4.3 Σχετικά με αίτημα Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.12 αριθ. πρωτ.1728/13-12-2022)

4.4 Γνωμοδοτικό σημείωμα σχετικά με τον υπολογισμό χρόνου στον κλάδο πρόνοιας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.13 αριθ. πρωτ.24/10-01-2023)

4.5 Σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια νέας οδοντιατρικής έδρας για το Υποκατάστημα ΕΔΟΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη (συν.14 αριθ. πρωτ.25/10-01-2023)

4.6 Σχετικά με την προμήθεια μηχανημάτων & ειδών Φυσικοθεραπευτηρίου Υποκ/τος Β. Ελλάδος (συν.15 αριθ. πρωτ.26/10-01-2023)

4.7 Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με την προμήθεια μηχανημάτων & ειδών Φυσικοθεραπευτηρίου Υποκ/τος Β. Ελλάδος (συν.16 αριθ. πρωτ.37/10-01-2023)

4.8 Σχετικά με τη δυνατότητα αναπλήρωσης του προσωπικού υποδοχής και φύλαξης στο κτίριο Σισίνη 18 από εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης (συν.17 αριθ. πρωτ.38/10-01-2023)

4.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με νέες εξετάσεις στο εργαστήριο του ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.27/10-01-2023)

4.10 Σχετικά με την τροποποίηση απόφασης εξόδων κίνησης εργαζομένων (συν.19 αριθ. πρωτ.28/10-01-2023)

4.11 Σχετικά με αίτημα γονικής άδειας υπαλλήλου του Οργανισμού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν.4808/2021 (συν.20 αριθ. πρωτ.39/10-01-2023)

4.12 Σχετικά με τη συμπλήρωση της απόφασης για τη συνεργασία του Οργανισμού με Ιδιωτική Εταιρεία (συν.21 αριθ. πρωτ.40/10-01-2023)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχέδιο απάντησης σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.41/10-01-2023)

5.2 Επιστολή Πανελληνίου Συλλόγου Αθλουμένων εργαζομένων Μ.Μ.Ε. (συν.23 αριθ. πρωτ.278/05-01-2023)