ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/18-01-2023

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.51/17-01-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.2 αριθ. πρωτ.62/17-01-2023)

2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.61/17-01-2023)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.63/17-01-2023)

2.5 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.64/17-01-2023)

2.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.65/17-01-2023)

2.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.67/17-01-2023)

2.8 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου από τον e-ΕΦΚΑ (συν.8 αριθ. πρωτ.66/17-01-2023)

2.9 Διόρθωση απόφασης που ελήφθη κατά την 48/14-12-2022 συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ.68/17-01-2023)

2.10 Αίτημα χορήγησης βοηθήματος ασθενείας και λεχωϊδος (συν.10 αριθ. πρωτ.69/17-01-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.52/17-01-2023)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.53/17-01-2023)

3.3 Σχετικά με εκκαθάριση δαπανών από περίθαλψη ασφαλισμένων στο εξωτερικό (συν.13 αριθ. πρωτ.54/17-01-2023)

3.4 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με Διαγνωστικό Κέντρο (συν.14 αριθ. πρωτ.55/17-01-2023)

Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 09-01-2023 έως 15-01-2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.56/17-01-2023)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2022 (συν.16 αριθ. πρωτ.57/17-01-2023)

4.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Δεκεμβρίου 2022 (συν.17 αριθ. πρωτ. 553/11-01-2023)

4.4 Σχέδιο απάντησης στις Επισημάνσεις-Προτάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής που διατυπώθηκαν κατά τον έλεγχο του Γ΄ τρίμηνο 2022 (Δ.Υ.)

4.5 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2022 – 31/11/2022 (συν.18 αριθ. πρωτ.58/17-01 -2023)

4.6 Σχετικά με εξαμηνιαία Αναδιάρθρωση ΓΔΧΑ (συν.19 αριθ. πρωτ.59/17-01-2023)

4.7 Σχετικά με αίτημα γονικής άδειας υπαλλήλου του Οργανισμού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν.4808/2021 (συν.20 αριθ. πρωτ.60/17-01-2023)

4.8 Σχετικά με διαγωνισμό για την Αναλογιστική Λειτουργίας ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2022, 2023 και 2024 (συν.21 αριθ. πρωτ.70/17-01-2023)

4.9 Σχετικά με διαγωνισμό για τη σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας για τα 2021, 2022 και 2023 (συν.22 αριθ. πρωτ.71/17-01-2023)

4.10 Σχετικά με διαγωνισμό για τη Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων του ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2022, 2023 και 2024 (συν.23 αριθ. πρωτ.72/17-01-2023)

4.11 Σχετικά με μισθολόγιο Διοικητικού – Νοσηλευτικού – Παραϊατρικού και Ιατρικού προσωπικού του Οργανισμού (Δ.Υ.)

4.12 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με διαγνωστικό κέντρο Πάτρας (συν.24 αριθ. πρωτ.73/17-01-2023)

4.13 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού του Οργανισμού (Δ.Υ.)

4.14 Σχετικά με ελεγκτή Οδοντίατρο ΕΔΟΕΑΠ (συν.25 αριθ. πρωτ.78/17-01-2023)

4.15 Ενημέρωση σχετικά με τη συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με Διαγνωστικό Κέντρο (συν.26 αριθ. πρωτ.74/17-01-2023)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Κλήση καταβολής της ετήσιας εισφοράς 2023 του ΕΔΟΕΑΠ προς την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (συν.27 αριθ. πρωτ.693/12-01-2023)

5.2 Ευχαριστήρια επιστολή προς το Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ για τη διάθεση αντιγριπικών εμβολίων (συν.28 αριθ. πρωτ.75/17-01-2023)

5.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου (συν.29 αριθ. πρωτ.76/17-01-2023)

5.4 Σχετικά με απάντηση σε ερώτημα ασφαλισμένου (συν.30 αριθ. πρωτ.77/17-01-2023)