ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 48/14-12-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1706/13-12-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1720/13-12-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1721/13-12-2022)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.1722/13-12-2022)

2.5 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.1723/13-12-2022)

2.6 Διόρθωση απόφασης ΣΔΣ 44/23-11-2022 ως προς την καταβολή αναδρομικών (συν.6 αριθ. πρωτ.1724/13-12-2022)

2.7 Διακοπή καταβολής και καταλογισμός επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.7 αριθ. πρωτ.1725/13-12-2022)

2.8 Χορήγηση αναδρομικών καταβολών λόγω εξαίρεσης μείωσης 8% λόγω αναπηρίας (συν.8 αριθ. πρωτ.1727/13-12-2022)

2.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία επικαιροποίησης εμμέσων ενήλικων τέκνων (συν.9 αριθ. πρωτ.1726/13-12-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.1707/13-12-2022)

3.2 Σχετικά με τη χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος (συν.11 αριθ. πρωτ.1708/13-12-2022)

3.3 Σχετικά με την έκδοση εγγράφου για ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.1709/13-12-2022)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 05-12-2022 έως 11-12-2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.1710/13-12-2022)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Νοεμβρίου 2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.1711/13-12-2022)

4.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Νοεμβρίου 2022 (συν.15 αριθ. πρωτ. 22585/13-12-2022)

4.4 Σχετικά με τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. (συν.16 αριθ. πρωτ.1712/13-12-2022)

4.5 Σχετικά με αίτημα Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.17 αριθ. πρωτ.1728/13-12-2022)

4.6 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1714/13-12-2022)

4.7 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συν.19 αριθ. πρωτ.1713/13-12-2022)

4.8 Σχετικά με την επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.20 αριθ. πρωτ.1715/13-12-2022)

4.9 Σχετικά με αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος ωρομέτρησης λόγω εφαρμογής  ψηφιακού  ωραρίου  και  ψηφιακής  κάρτας (συν.21 αριθ. πρωτ.1716/13-12-2022)

4.10 Σχετικά με ανάθεση εργατικών υποθέσεων του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.1717/13-12-2022)

4.11 Σχετικά με προμήθεια ειδών για το Θεραπευτικό Γυμναστήριο (συν.23 αριθ. πρωτ.1718/13-12-2022)

4.12 Σχετικά με την έγκριση ενημερωτικού φυλλαδίου ορθοδοντικής θεραπείας (συν.24 αριθ. πρωτ.1719/13-12-2022)

Θέμα  5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με αίτημα της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (συν.25 αριθ. πρωτ.22358/08-12-2022)

5.2 Επιστολή της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών (συν.26 αριθ. πρωτ.22568/12-12-2022)