ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49/21-12-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα του Τομέα Οικονομικών & Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.1753/20-12-2022)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1755/20-12-2022)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.1756/20-12-2022)

4.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.4 αριθ. πρωτ.1757/20-12-2022)

4.3 Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με Διαγνωστικό Κέντρο (συν.5 αριθ. πρωτ.1769/20-12-2022)

4.4 Σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου στους ασφαλισμένους που λαμβάνουν ειδικά επιδόματα από τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.6 αριθ. πρωτ.1758/20-12-2022)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-12-2022 έως 18-12-2022 (συν.7 αριθ. πρωτ.1765/20-12-2022)

5.2 Σχετικά με αίτημα Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.8 αριθ. πρωτ.1728/13-12-2022)

5.3 Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης Οδοντιατρικού Προγράμματος για το έτος 2023 (συν.9 αριθ. πρωτ.1767/20-12-2022)

5.4 Σχετικά με την προμήθεια μηχανημάτων & ειδών Φυσικοθεραπευτηρίου Υποκ/τος Β. Ελλάδος (συν.10 αριθ. πρωτ.1759/20-12-2022)

5.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαμόρφωση ωραρίου απογευματινών παθολόγων (συν.11 αριθ. πρωτ.1760/20-12-2022)

5.6 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με ασφαλισμένους του εξωτερικού (συν.12 αριθ. πρωτ.1761/20-12-2022)

5.7 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης για τις επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.1768/20-12-2022)

5.8 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (συν.14 αριθ. πρωτ.1766/20-12-2022)

5.9 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αδειών OFFICE (συν.15 αριθ. πρωτ.1762/20-12-2022)

5.10 Σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου (συν.16 αριθ. πρωτ.1770/20-12-2022)

5.11 Σχετικά με τη λειτουργία πολυιατρείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αριθ. πρωτ.1610/22-11-2022)

5.12 Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης ασφαλισμένων (συν.18 αριθ. πρωτ.1763/20-12-2022)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την τροποποίηση απόφασης για την αγορά φορητής συσκευής οξυγόνου (συν.19 αριθ. πρωτ.1764/20-12-2022)

6.2 Εξώδικη δήλωση-πρόσκληση (συν.20 αριθ. πρωτ.1705/13-12-2022)

6.3 Σχετικά με κλήση καταβολής ποσοστού συμμετοχής ΕΔΟΕΑΠ στις δαπάνες πολυιατρείου  ΟΑΤΥΕ Πάτρας περιόδου  1/01/2022 – 30/06/2022 – ΟΑΤΥΕ (συν.21 αριθ. πρωτ.23010/20-12-2022)