ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα  28/2/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Ιανουαρίου 2023  για κοινές επιχειρήσεις και β) ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Δεκεμβρίου 2022 για Δημόσιους Φορείς, έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023»

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών θεμάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, η προθεσμία υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ της ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Ιανουαρίου 2023 για κοινές επιχειρήσεις, καθώς και της ΑΚΑ-ΑΚΕ μηνός Δεκεμβρίου 2022 για Δημόσιους Φορείς παρατείνεται έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως σήμερα 28/2/2023.
  • Η υποβολή των α) ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ και β) ΑΚΕΕΔ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονικά έως σήμερα 28/2/2023.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ