ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/30-01-2023

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Διάφορα Θέματα

2.1 Ενημέρωση σχετικά με τη συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με Διαγνωστικό Εργαστήριο (συν.1 αριθ. πρωτ.114/27-01-2023)

2.2 Ενημέρωση σχετικά με υπερωρίες προσωπικού (συν.2 αριθ. πρωτ.102/25-01-2023)

2.3 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ.103/25-01-2023)

2.4 Σχετικά με την κάλυψη θέσης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας (συν.4 αριθ. πρωτ.104/25-01-2023)

2.5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Αναλογιστικής Μελέτης για τους εργαζομένους του ΕΔΟΕΑΠ με βάση IAS 19 κατά την 31/12/2022 (συν.5 αριθ. πρωτ.105/25-01-2023)

2.6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτίμηση ακινήτων ΕΔΟΕΑΠ (συν.6 αριθ. πρωτ.106/25-01-2023)

2.7 Σχετικά με την προμήθεια αδειών ΟFFICE (συν.7 αριθ. πρωτ.107/25-01-2023)

2.8 Σχετικά με τη φορολόγηση των επιδομάτων που χορηγεί ο Οργανισμός σε ασφαλισμένους χωρίς αποδείξεις (συν.8 αριθ. πρωτ.108/25-01-2023)

2.9 Σχετικά με αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης ακτινολόγου του Οργανισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.113/27-01-2023)

2.10 Χορήγηση γονικής αδείας ανατροφής τεκνού σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.10 αριθ. πρωτ.115/27-01-2023)

2.11 Ενημέρωση σχετικά με αγωγή ιατρού κατά ασφαλισμένου του Οργανισμού (Δ.Υ.)

Θέμα 3ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

3.1 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.116/27-01-23)