ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/02-02-2023

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.119/01-02-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Mεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.131/01-02-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.137/01-02-2023)

3.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.138/01-02-2023)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.139/01-02-2023)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.6 αριθ. πρωτ.140/01-02-2023)

3.6 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.141/01-02-2023)

3.7 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.142/01-02-2023)

3.8 Άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω διακοπής εργασίας (συν.9 αριθ. πρωτ.143/01-02-2023)

3.9 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.10 αριθ. πρωτ.144/01-02-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.120/01-02-2023)

4.2 Έγκριση κόστους ελέγχου σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδίων (LUNG CANCER COMPLIT DX PANEL) (συν.12 αριθ. πρωτ.121/01-02-2023)

4.3 Προτάσεις για την εξοικονόμηση πόρων στον Τομέα της Υγείας (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-01-2023 έως 29-01-2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.122/01-02-2023)

5.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Δεκεμβρίου (συν.14 αριθ. πρωτ.123/01-02-2023)

5.3 Σχετικά με αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.124/01-02-2023)

5.4 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης παροχής Νομικών Υπηρεσιών με δικηγόρο (συν.16 αριθ. πρωτ.125/01-02-2023)

5.5 Σχετικά με αίτημα ψυχολόγου του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.126/01-02-2023)

5.6 Σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού του 3ου & 4ου ορόφου του κτηρίου της Ορμηνιού 38 με φωτισμό led ΟFFICE (συν.18 αριθ. πρωτ.132/01-02-2023)

5.7 Σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτήρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα (συν.19 αριθ. πρωτ.133/01-02-2023)

5.8 Σχετικά με σύμβαση συντήρησης του εκτυπωτή στο Ακτινολογικό εργαστήριο του Οργανισμού (συν.20 αριθ. πρωτ.136/01-02-2023)

5.9 Σχετικά με τη μη τήρηση διακανονισμών οφειλών ασφαλισμένων (συν.21 αριθ. πρωτ.127/01-02-2023)

5.10 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΕΔΟΕΑΠ (Δ.Υ.)

5.11 Σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν.22 αριθ. πρωτ.128/01-02-2023)

5.12 Σχετικά με τη συνεργασία του ΕΔΟΕΑΠ με Διαγνωστικό Εργαστήριο (συν.23 αριθ. πρωτ.129/01-02-2023)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Eπιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν.24 αριθ. πρωτ.1771/21-12-2022)

6.2 Απολογισμός δικασίμων μηνός Ιανουαρίου (συν.25 αριθ. πρωτ.130/01-02-2023)