ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/09-02-2023

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.154/08-02-2023)

2.2 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής τόκων-προστίμων από ασφαλιστικές εισφορές (συν.2 αριθ. πρωτ.155/08-02-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.167/08-02-2023)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.168/08-02-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω μετατροπής κύριας σύνταξης αναπηρίας σε οριστική (συν.5 αριθ. πρωτ.169/08-02-2023)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.170/08-02-2023)

3.5 Συνέχιση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργου μετά από απόφαση της ΕΣΗΕΑ για επιδότηση εισφορών (συν.7 αριθ. πρωτ.171/08-02-2023)

3.6 Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση θετού τέκνου (συν.8 αριθ. πρωτ.172/08-02-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.156/08-02-2023)

4.2 Προτάσεις για την εξοικονόμηση πόρων στον Τομέα της Υγείας (Δ.Υ.)

4.3 Σχετικά με την αποζημίωση τιμολογίων της Τουρκικής Δεξαμενής  Δοτών Μυελού των Οστών (TURKOK), σύμφωνα με την επιστολή του ΕΟΜ (συν.10 αριθ. πρωτ.157/08-02-2023)

4.4 Σχετικά με αποζημίωση αισθητήρων-αναλώσιμων (συν.11 αριθ. πρωτ.158/08-02-2023)

4.5 Σχετικά με συμβάσεις συνεργαζόμενων ιατρών (συν.12 αριθ. πρωτ.159/08-02-2023)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-01-2023 έως 05-02-2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.160/08-02-2023)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιανουαρίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.14 αριθ. πρωτ.166/08-02-2023)

5.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιανουαρίου 2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.161/08-02-2023)

5.4 Ετήσιος απολογισμός 2022 (συν.16 αριθ. πρωτ.1960/02-02-2023)

5.5 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης υπαλλήλου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (συν.17 αριθ. πρωτ.162/02-02-2023)

5.6 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου (συν.18 αριθ. πρωτ.163/08-02-2023)

5.7 Σχετικά με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες από τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία (συν.19 αριθ. πρωτ.164/08-02-2023)

5.8 Σχετικά με τη σύνταξη Αναλογιστικής Μελέτης για τους εργαζομένους του ΕΔΟΕΑΠ με βάση IAS 19 κατά την 31/12/2022 (συν.20 αριθ. πρωτ.165/08-02-2023)

5.9 Σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού του 3ου & 4ου ορόφου του κτηρίου της Ορμηνιού 38 με φωτισμό led ΟFFICE (συν.21 αριθ. πρωτ.173/08-02-2023)

5.10 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του ΕΦΚΑ και του ΕΔΟΕΑΠ (συν.22 αριθ. πρωτ.174/08-02-2023)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου