ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/15-02-2023

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.185/14-02-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.202/14-02-2023)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.203/14-02-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.204/14-02-2023)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.205/14-02-2023)

3.4 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.206/14-02-2023)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.7 αριθ. πρωτ.207/14-02-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.186/14-02-2023)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.9 αριθ. πρωτ.187/14-02-2023)

4.3 Έγκριση κόστους ελέγχου σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδίων (LUNG CANCER COMPLITDX PANEL) (συν.10 αριθ. πρωτ.188/14-02-2023)

4.4 Σχετικά με συμβάσεις συνεργαζόμενων ιατρών (συν.11 αριθ. πρωτ.200/14-02-2023)

4.5 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών του συμβεβλημένου ιατρού (συν.12 αριθ. πρωτ.189/14-02-2023)

4.6 Σχετικά με πρωτοκόλληση, λογιστική καταχώρηση και εκκαθάριση αντιγράφων τιμολογίων συμβεβλημένου διαγνωστικού κέντρου (συν.13 αριθ. πρωτ.190/14-02-2023)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 06-02-2023 έως 12-02-2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.196/14-02-2023)

5.2 Σχετικά με έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον προκαταρκτικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Δ΄ Τριμήνου 2022 (συν.15 αριθ. πρωτ.181/13-02-2023)

5.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Iανουαρίου 2023 (συν.16 αριθ. πρωτ.2241/08-02-2023)

5.4 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου στο ακτινολογικό (συν.17 αριθ. πρωτ.191/14-02-2023)

5.5 Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.192/14-02-2023)

5.6 Σχετικά με την αδειοδότηση του πολυιατρείου και του οδοντιατρείου Θεσσαλονίκης (συν.19 αριθ. πρωτ.197/14-02-2023)

5.7 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την  προμήθεια rapid tests (συν.20 αριθ. πρωτ.198/14-02-2023)

5.8 Επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.21 αριθ. πρωτ.199/14-02-2023)

5.9 Σχετικά με τη μεταφορά αποθεματικών προς επένδυση στο θεματοφύλακα (συν.22 αριθ. πρωτ.210/14-02-2023)

5.10 Σχετικά με την πολιτική ορθής χρήσης μηχανογραφικών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ (συν.23 αριθ. πρωτ.208/14-02-2023)

5.11 Σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτήρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα (συν.24 αριθ. πρωτ.209/14-02-2023)

5.12 Σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια απινιδωτών προς διάθεση (συν.25 αριθ. πρωτ.193/14-02-2023)

5.13 Σχετικά με τη χορήγηση Αθλητικών Φαρμακείων και απινιδωτών στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλουμένων Εργαζομένων ΜΜΕ (ΠΣΑΕ – ΜΜΕ) (συν.26 αριθ. πρωτ.211/14-02-2023)

5.14 Σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης (συν.27 αριθ. πρωτ.194/14-02-2023)

5.15 Αναφορά DPO μηνός Ιανουαρίου 2023 (συν.28 αριθ. πρωτ.180/10-02-2023)

5.16 Σχετικά με πρόταση παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης εκτίμησης ακινήτων ΕΔΟΕΑΠ (συν.29 αριθ. πρωτ.201/14-02-2023)

5.17 Σχετικά με απόσυρση παλαιάς οδοντιατρικής έδρας Υποκ. Β. Ελλάδος (συν.30 αριθ. πρωτ.195/14-02-2023)

5.18 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΔΟΕΑΠ (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Eπιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο χρήσεων (συν.31 αριθ. πρωτ.1771/21-12-2022)

6.2 Ομαδική επιστολή σχετικά με δημιουργία κοινωνικού καταστήματος (συν.32 αριθ. πρωτ.2485/13-02-2023)

6.3 Σχετικά με επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν.33 αριθ. πρωτ.2578/14-02-2023)