ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/09-03-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.295/08-03-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.284/08-03-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.292/08-03-2023)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.293/08-03-2023)

3.4 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.294/08-03-2023)

3.5 Αίτημα για καταβολή υπολοίπου ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.6 αριθ. πρωτ.296/08-03-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.285/08-03-2023)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ.286/08-03-2023)

4.3 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με ιδιωτική κλινική (συν.9 αριθ. πρωτ.301/08-03-2023)

4.4 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με ιδιωτική κλινική (συν.10 αριθ. πρωτ.300/08-03-2023)

4.5 Διόρθωση απόφασης σχετικά με το αίτημα του ασφαλισμένου για έκδοση μεταγενέστερου εισιτηρίου (συν.11 αριθ. πρωτ.290/08-03-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-02-2023 έως 05-03-2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.287/08-03-2023)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Φεβρουαρίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.13 αριθ. πρωτ.297/08-03-2023)

5.3 Ενημέρωση επί των Πεπραγμένων έτους 2022 (Δ.Υ.)

5.4 Σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς αποθεματικών προς επένδυση (συν.14 αριθ. πρωτ.291/08-03-2023)

5.5 Σχετικά με προμήθεια νέου αναλυτή πήξης αίματος INR και ΑPTT (συν.15 αριθ. πρωτ.298/08-03-2023)

5.6 Εισήγηση Επιτροπής σχετικά με διαγωνισμό προμήθειας rapid tests (συν.16 αριθ. πρωτ.289/08-03-2023)

5.7 Εισήγηση Επιτροπής σχετικά με διαγωνισμό ενεργειακής αναβάθμισης φωτισμού ορόφων κτιρίου Ορμινίου (συν.17 αριθ. πρωτ.288/08-03-2023)

5.8 Εισήγηση σχετικά με έγκριση δαπάνης για τακτική απολύμανση κτιρίου Σισίνη 18 (συν.18 αριθ. πρωτ.299/08-03-2023)

5.9 Ενημέρωση σχετικά με επιστολή σε οδοντίατρο του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.302/08-03-2023)

5.10 Σχετικά με εξωτερικό συνεργάτη οδοντίατρο (Δ.Υ.)

5.11 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΕΔΟΕΑΠ (συν.20 αριθ. πρωτ.303/08-03-2023)

5.12 Πρώτη παρουσίαση του έργου της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή χορηγίας από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ (συν.21 αριθ. πρωτ.3707/08-03-2023)