ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/23-03-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.345/22-03-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.02 αριθ. πρωτ.346/22-03-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.347/22-03-2023)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.348/22-03-2023)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.349/22-03-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.350/22-03-2023)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.7 αριθ. πρωτ.351/22-03-2023)

4.3 Προτάσεις για στρατηγικό σχεδιασμό στην Υγεία 2023 (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-03-2023 έως 19-03-2023 (συν.8 αριθ. πρωτ.352/22-03-2023)

5.2 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Δ΄ τρίμηνο 2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.341/20-03-2023)

5.3 Σχετικά με την καταβολή Δώρου Πάσχα (συν.10 αριθ. πρωτ.353/22-03-2023)

5.4 Σχετικά με ελεγκτή οδοντίατρο (συν.11 αριθ. πρωτ.354/22-03-2023)

5.5 Σχετικά με τον εξοπλισμό και την Οργάνωση ΩΡΛ ιατρείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.12 αριθ. πρωτ.357/22-03-2023)

5.6 Παραδοτέο έργο των υπηρεσιών συμβούλου συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων (συν.13 αριθ. πρωτ.355/22-03-2023)

5.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με μεταφορά της Αργίας της 25ης Μαρτίου 2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.356/22-03-2023)

5.8 Σχετικά με τον ορισμό χρηστών για την παρακολούθηση των υπό διαχείριση λογαριασμών (συν.15 αριθ. πρωτ.358/22-03-2023)

5.9 Σχετικά με τεχνικό έλεγχο ασφαλείας (συν.16 αριθ. πρωτ.359/22-03-2023)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με εξωτερικό συνεργάτη οδοντίατρο (συν.17 αριθ. πρωτ.360/22-03-2023)

6.2 Παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή μήνυσης κατά των νόμιμων εκπροσώπων εταιρειών για οφειλές εισφορών (εργοδοτικών/εργαζομένων) (συν.18 αριθ. πρωτ.361/22-03-2023)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση εξόδων μετάβασης στο Ηράκλειο Κρήτης του επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.362/22-03-2023)