ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/29-03-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.368/28-03-2023)

2.2 Αίτηση για απαλλαγή καταβολής τόκων & προσαυξήσεων από οφειλή αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου (συν.2 αριθ. πρωτ.369/28-03-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.378/28-03-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.379/28-03-2023)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εξέταση αιτήματος για απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.380/28-03-2023)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.381/28-03-2023)

3.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.382/28-03-2023)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ.383/28-03-2023)

3.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.9 αριθ. πρωτ.384/28-03-2023)

3.8 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.10 αριθ. πρωτ.385/28-03-2023)

3.9 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.11 αριθ. πρωτ.386/28-03-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.370/28-03-2023)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.13 αριθ. πρωτ.371/28-03-2023)

4.3 Προτάσεις για στρατηγικό σχεδιασμό στην Υγεία 2023 (Δ.Υ.)

4.4 Ενημέρωση για την έγκριση συνταγής φαρμάκου υψηλού κόστους (συν.14 αριθ. πρωτ.372/28-03-2023)

4.5 Έγκριση κόστους ελέγχου μεταλλάξεων του γονιδίου HRD (συν.15 αριθ. πρωτ.373/28-03-2023)

4.6 Έγκριση κόστους ειδικής διατροφής λόγω καρκινικής καχεξίας (συν.16 αριθ. πρωτ.374/28-03-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εξειδικευμένο ιατρείο παιδοδερματολογίας (συν.17 αριθ. πρωτ.375/28-03-2023)

5.2 Σχετικά με λήξη συνεργασίας με εταιρεία Ταχυμεταφορών για τη διακίνηση αλληλογραφίας (συν.18 αριθ. πρωτ.387/28-03-2023)

5.3 Ενημέρωση σχετικά με σύμβαση παθολόγου (συν.19 αριθ. πρωτ.376/28-03-2023)

5.4 Σχετικά με τη διαδικασία εξόφλησης αμοιβών, Θεματοφύλακα και διαχειριστών (συν.20 αριθ. πρωτ.388/28-03-2023)

5.5 Ενημέρωση για επιτροπή παραλαβής-παράδοσης (συν.21 αριθ. πρωτ.390/28-03-2023)

5.6 Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασίες εκκαθάρισης δαπανών οδοντιατρικής περίθαλψης (συν.22 αριθ. πρωτ.389/28-03-2023)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Απριλίου 2023 (συν.23 αριθ. πρωτ.377/28-03-2023)