ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Αναπροσαρμογή του ασφάλιστρου ανεργίας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναπροσαρμογή του ασφάλιστρου ανεργίας

 

Στα 55,38 ευρώ (από 50,62) επανακαθορίζεται μηνιαίως το ποσόν της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας και στα 27,69 ευρώ (από 25,31) της μειωμένης εισφοράς, μετά από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ (μεικτά). Το νέο ασφάλιστρο ανεργίας ισχύει από 1/4/2023.

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ προχώρησε στην αναπροσαρμογή του ποσού του ασφάλιστρου ανεργίας, βάσει  της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (αριθμ. 31986/2023 – ΦΕΚ 2003/Β/28-3-2023) για τον ορισμό του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ.

Δικαιούχοι μειωμένου ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας είναι οι ασφαλισμένοι με συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.000 ευρώ.

Αντιστοίχως και το ασφάλιστρο για διαζευγμένους/ες διαμορφώνεται στα 55,38 ευρώ μηνιαίως.