ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/06-04-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.422/05-04-2023)

2.2 Aίτηση για παραλαβή αποσπάσματος πρακτικών της ΣΔΣ 14/29-03-2023 (συν.2 αριθ. πρωτ.423/05-04-2023)

2.3 Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του 5036/2023 (συν.3 αριθ. πρωτ.424/05-04-2023)  

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ.425/05-04-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.438/05-04-2023)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.439/05-04-2023)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.440/05-04-2023)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ.441/05-04-2023)

3.6 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.9 αριθ. πρωτ.442/05-04-2023)

3.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦKA (συν.10 αριθ. πρωτ.443/05-04-2023)

3.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.11 αριθ. πρωτ.444/05-04-2023)

3.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον ανακαθορισμό των εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό (συν.12 αριθ. πρωτ.445/05-04-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.13 αριθ. πρωτ.426/05-04-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-03-2023 έως 26-03-2023 & 27-03-2023 έως 31-03-2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.427/05-04-2023)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαρτίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.15 αριθ. πρωτ.428/05-04-2023)

5.3 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου του Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (συν.16 αριθ. πρωτ.429/05-04-2023)

5.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.430/05-04-2023)

5.5 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την παραλαβή του έργου της Διαχείρισης Κινδύνων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.431/05-04-2023)

5.6 Σχετικά με την αντικατάσταση των ψυκτών νερού (συν.19 αριθ. πρωτ.432/05-04-2023)

5.7 Επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους (συν.20 αριθ. πρωτ.433/05-04-2023)

5.8 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία καθαρισμού ιματισμού & διενέργεια νέου διαγωνισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.434/05-04-2023)

5.9 Σχετικά με την αμοιβή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.22 αριθ. πρωτ.435/05-04-2023)

5.10 Σχετικά με εξωτερικό συνεργάτη οδοντίατρο (συν.23 αριθ. πρωτ.436/05-04-2023)

5.11 Σχέδιο απάντησης επί των επισημάνσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην έκθεση του Δ΄ τριμήνου 2022 (συν.24 αριθ. πρωτ.448/05-04-2023)

5.12 Επιστολή Αναπληρώτριας Αρχιάτρου Οδοντιατρικού Τμήματος (συν.25 αριθ. πρωτ. 394/29-03-2023)

5.13 Σχετικά με πρόσληψη Ελεγκτή Οδοντιάτρου (συν.26 αριθ. πρωτ.437/05-04-2023)

5.14 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (συν.27 αριθ. πρωτ.446/05-04-2023)

5.15 Σχετικά με αιτήματα υπαλλήλων (συν.28 αριθ. πρωτ.447/05-04-2023)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απάντηση σε ερωτήματα μέλους Δ.Σ. (συν.29 αριθ. πρωτ.449/05-04-2023)