ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/27-04-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (συν.1 αριθ. πρωτ.487/26-04-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.488/26-04-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.489/26-04-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.490/26-04-2023)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.491/26-04-2023)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.492/26-04-2023)

3.6 Εξέταση αιτήματος διατήρησης ασφαλιστικής ικανότητας (συν.7 αριθ. πρωτ.500/26-04-2023) 

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.493/26-04-2023)

4.2 Σχετικά με τη συνεργασία με Ιδιωτική Κλινική (συν.9 αριθ. πρωτ.506/26-04-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-04-2023 έως 23-04-2023 (συν.10 αριθ. πρωτ.494/26-04-2023)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Mαρτίου 2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.6577/24-04-2023)

5.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Μαρτίου 2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.499/26-04-2023)

5.4 Σχετικά με την ανανέωση-τροποποίηση της σύμβασης με ιατρό Λοιμωξιολόγο (συν.13 αριθ. πρωτ.501/26-04-2023)

5.5 Σχετικά με μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων σε επαγγελματίες υγείας (συν.14 αριθ. πρωτ.502/26-04-2023)

5.6 Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συν.15 αριθ. πρωτ.498/26-04-2023)

5.7 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης – ανακύκλωσης  & εμπιστευτικής καταστροφής  εγγράφων (συν.16 αριθ. πρωτ.495/26-04-2023)

5.8 Σχετικά με λήξη σύμβασης με σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (συν.17 αριθ. πρωτ.503/26-04-2023)

5.9 Σχετικά με διενέργεια νέου διαγωνισμού προμήθειας οδοντιατρικών υλικών (συν.18 αριθ. πρωτ.504/26-04-2023)

5.10 Σχετικά με τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2022,2023 και 2024 (συν.19 αριθ. πρωτ.505/26-04-2023)

5.11 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου (συν.20 αριθ. πρωτ.485/24-04-2023)

5.12 Σχετικά με συνέχιση μισθοδοσίας εργαζομένων λόγω μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών (συν.21 αριθ. πρωτ.507/26-04-2023)

5.13 Σχετικά με την αποδοχή προσφοράς (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Απριλίου 2023 (συν.22 αριθ. πρωτ.496/26-04-2023)

6.2 Ενημέρωση Δικασίμων μηνός Μάϊου 2023 (συν.23 αριθ. πρωτ.497/26-04-2023)

6.3 Απάντηση σε ερωτήματα μέλους Δ.Σ. (Δ.Υ.)